Kommentar

Advokat Frode Sulland vil gjerne forsvare sin 41-årige klient som er tiltalt for å ha samlet inn 200.000 kroner til al Shabaab, men han gjør det ved på spille et politisk kort som kan slå tilbake på somalierne. Sulland sier til NRK at saken mot hans klient er et angrep på alle somaliere i Norge.

Dermed formulerer Sulland en identitet mellom alle somaliere og et bestemt miljø som er sympatisk til al Shabaabs kamp mot regjeringen i Mogadishu. Al Shabaab er i dag en terrororganisasjon, det er uomtvistelig. Sulland hevder at det ikke var det på det tidspunkt hans klient samlet inn penger. Hvis man ser på aksjonene al Shabaab gjennomførte i dette tidsrommet, gjendriver det Sullands påstand. Da reduseres spørsmålet til om hans klient var klar over hva som foregikk. Det er tett forbindelse mellom Somalia og miljøer i utlandet.

Statsadvokat og aktor Jan Glent hevder påtalemyndigheten sitter på opptak som viser at tiltalte var klar over hva al Shabaab drev med og hva pengene skulle gå til.

Men en av aktorene i saken, statsadvokat Jan Glent, sier de har telefonsamtaler som beviser at den tiltalte visste hva han ga penger til.

– Handlingene deres er i det store og hele godt dokumentert, mener vi. Vi har også en avlytting av tiltalte som vi mener beviser at han var en økonomisk støttespiller og at han var klar over hva Al Shabaab drev med.

Hvis dette blir bevist, har Sulland bidratt til å sette alle somaliere i Norge i et dårlig lys.

Det er liten tvil om at det blant ledende somaliere i Norge er sympati med al Shabaab, selv om man må være forsiktig med å uttrykke det. Bashe Musse burde forsøkt å distansere seg og miljøet fra den tiltalte, men har gjort det motsatte.

Lederen for Somalisk Nettverk, Bashe Musse, tror saken treffer en nerve blant somaliere i eksil.

Det å sende penger til Somalia er for mange eneste mulighet til å gjøre en forskjell i det krigsherjede landet.

– Pengeoverføring er kjempesentralt, det er viktig for å holde landet i live, sier Musse til NRK.

Den forskjellen Musse snakker om var al Shabaabs muligheter til å starte kampen for å underlegge seg landet med terror. Al Shabaab har ikke bidratt til å holde landet i live, men til å ødelegge det. Musses uttalelser er groteske. Norske journalister har spilt med.

Svensk connection

En av topplederne i al Shabaab har bodd 12 år i Rinkeby utenfor Stockholm, og heter Fuad Mohamd Khalaf. Han har virket som imam i Sverige. Det er gjennom ham den 40 år gamle somalieren i Norge sendte penger nedover.

Khalaf er en meget brutal og hensynsløs leder, som har truet både hjemlige og utenlandske journalister på livet.

Al Shabaab rekrutterer blant muslimer i Sverige. Det er en meget skummel utvikling. Et tyvetall ungdommer har reist nedover og sluttet seg til al Shabaab-militsen. Hvilken påvirkning kan de ha på muslimske miljøer i Sverige? Kan kunnskapen fra terroren i Somalia anvendes i Sverige? Selvfølgelig kan den det, og svensk politi er bekymret.

Erfaringene svensk politi nå gjør seg, stemmer godt overens med en FN-rapport som viser at Sverige er en god rekrutteringsbase for Al Shabaab.

– Det finnes en ganske stor diaspora fra Somalia i Sverige, som gjør grunnlaget for å rekruttere godt.

Paulsson understreker imidlertid at sympatisørene utgjør en svært liten del av alle svensker med somalisk bakgrunn.

– Det er rundt et titalls svensk-somaliere som befinner seg i regionen per i dag, som vi kjenner til. Tidligere har dette tallet vært oppe i et tjuetall, og av disse vet vi av fire personer som har mistet livet i løpet av sin periode der nede.

Paulsson forteller at personene som reiser ned oftest er menn i 20-30-årsalderen, og at de fleste har somalisk bakgrunn.

– De reiser ned med et ønske om å delta i terrorangrep, sier Säpo-sjefen.

– Vi har et globalt ansvar
Paulsson sier sikkerhetspolitiet i de nordiske landene har et globalt ansvar i å stanse disse hendelsene, fordi det direkte rammer den sivile befolkningen i Somalia.

– I tillegg ser vi at mange tar med seg erfaringene med å gjennomføre terrorangrep tilbake til Norden. De har vært i et miljø der vold er vanlig, noe som på sikt utgjør et større sikkerhetsproblem, også her hjemme.

Säpo ser at trenden er økende blant de som faktisk reiser ned til de utsatte områdene. Den generelle støtten til Al Shabaab har imidlertid minket.

Denne faren – for rekruttering og feedback – synes å ha gått inn i det minste hos noen journalister. Dekningen er noe mer edruelig, men langt fra uttømmende. Somalia er langt nærmere Norge enn vi tror.

– Verver skandinavere til hellig krig i Somalia

– Et angrep på hele det norsk-somaliske miljøet

Hvem stigmatiserer hvem?