Nytt

Kritikken mot den planlagte Roma-turen til de femti kommunale lederne i Arendal, har fått rådmann Harald Danielsen til å fremheve viktigheten av lederutvikling, noe denne reisen angivelig er. Bare så synd at folk ikke er smarte nok til å forstå det:

– Det er vanskelig å kommunisere og få forståelse ute i befolkninga for at vi driver en organisasjon med 3.000 ansatte. Det er en kjempeorganisasjon, og dersom vi har dårlige ledere er det ingenting som er verre.

– En kommune kan ikke leve med dårlige ledere og vi gjør vårt beste for å rekruttere, beholde og videreutvikle ledere, sier Danielsen.

Alt skal jo evalueres i våre dager, og kommunale ledere ligger nok ikke på latsiden i så måte. Mon tro hva slags evaluering Arendal kommune måtte ha gjort av sine tidligere lederutviklingstiltak? Eller hva slags evaluering de har i tankene denne gang? Det er vel ikke bare å spørre karrierelystne, nervøse underordnede om de syntes ledelsen ble noe bedre etter at folk kom hjem fra Roma.

Rådmannen burde kanskje ta en prat med førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI, som har forsket på lederutvikling. Han har funnet ut at effekten av ulike tiltak i den retning muligens kan evalueres, men at det ikke er mange som prøver å gjøre det. En rekke private og offentlige — dvs. skattefinansierte — virksomheter bruker altså penger uten å vite hva de oppnår.

Tenk om (gisp!) mange av de 3000 ansatte synes hele greia er et grelt eksempel på forvaltningsturisme, og med det får mindre respekt for lederne sine, men samtidig gjør gode miner til slett spill? Det skulle vel ikke være et kommunikasjonsproblem med de ansatte også, og ikke bare den ekle befolkningen? Bare en tanke, selvsagt.

 

NRK Sørlandet: Roma-turen ble ikke stoppet