Nytt

Det kan av og til være både instruktivt og pirrende for nysgjerrigheten å se forskjellige nyheter i sammenheng.

NRK Troms og Finnmark opplyser at 200 skolebassenger er blitt lagt ned de senere årene pga. pengemangel i flere kommuner. I en rekke årskull er det dermed barn som aldri får svømmeundervisning, og det hele har pågått så lenge at selv personer som utdanner seg til lærere i kroppsøving, ikke besitter denne nokså basale ferdigheten.

Universitetslektor Karin Danielsen i Tromsø gjør i alle fall sitt for at tingenes tilstand ikke skal medføre risiko for fremtidens skolebarn:

– Det har hendt at vi har sagt til studenter at de kan være gymlærere, men de kan ikke ha barn med i bassenget. Det er ikke trygt, for de behersker det ikke selv, sier Danielsen.

I kommunen hvor det nordligste universitetet ligger, er det heller ikke like mye penger som før til å ta seg av innbyggerne på de øverste alderstrinnene:

Byrådet i Tromsø vil åpne for mer konkurranse i helseomsorgen.

– Vi har ikke økonomi nok til å møte det voksende behovet for helseomsorg, forteller byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm fra Fremskrittspartiet.

Det ville kanskje være kjettersk å påstå at der i bunnen for disse to fenomener ligger en av egoismen ektefødt holdning til nytt liv som ikke bare har resultert i tiår med bekvemmelighetsaborter, men også en skjødesløs innstilling til opplæringsbehovet hos de barna som faktisk ble født, men uansett ikke var tallrike nok til i voksen alder å betale inn tilstrekkelige skattemidler til finansiering av en velferd de selv kunne ha bemannet, for dermed å ha blitt erstattet av personer fra andre deler av verden som langt fra oppveier for disse manglene.

Det man uansett kan konstatere er at det i den motsatte enden av landet ifølge NRK Sørlandet tilsynelatende finnes nok midler til at femti — 50 — kommunale ledere kan sendes på tur til Roma, til tross for at det kuttes andre steder. Heldigvis er det noen som protesterer:

John T. Tjuslia ville stoppe Roma-tur for 50 ledere i Arendal kommune.

– Er det bare sauer i Arendal bystyre som ikke tør stoppe dette, spør folk.

Signaleffekten er skummel. Jeg føler nesten at vi blir misbrukt, dette er graverende, sa Tjuslia i Arendal bystyre torsdag formiddag.

Bystyrerepresentanten fremmet følgende forslag: Arendal bystyre sier nei til rådmannen og de 50 som har tenkt å reise til Italia på studietur.

Olaf Bakke (Sp) støttet forslaget og spurt ordføreren om hva han mente om rådmannens skjønn.

Ordfører Einar Halvorsen nektet å behandle forslaget i bystyremøtet, og henviste til budsjettmøtet i desember.

Vi får dessverre ikke vite hvilke budsjetter som er blitt kuttet i Arendal, men passende kontrollspørsmål kunne kanskje være om alle skolebassengene i kommunen er operative eller om eldreomsorgen settes ut på anbud der også.

For i så fall har man å gjøre med en offentlig moral som er like dårlig som i en pengelens italiensk provins hvor det ble foreslått å senke innetemperaturen i skolene, uten at noen i styre og stell hadde overveid det passende ved først å gjennomføre et slikt tiltak i provinsmyndighetenes lokaler, i alle fall ikke før en infam radioreporter telefonintervjuet en høytstående byråkrat på direkten.

 

Lærerstudenter kan ikke svømme
Vil konkurranseutsette hjemmetjenesten i Tromsø
Forsøkte å stoppe Roma-tur