Nytt

Hvordan havnet vi i den situasjon at offentlige tjenestepersoner mistet ytringsfriheten, hva enten forbudet håndheves gjennom vedtak eller ved hjelp av fryktens våpen?

Det er strid mellom leger og ledelse ved Hammerfest sykehus, men ingen av legene tør å uttale seg til media av frykt for ledelsens represalier. Legene mener ledelsen manipulerer med ventelister av økonomiske årsaker, og at dette går ut over pasientene.

NRK har vært i kontakt med avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling Toralf Enge. Han forteller at ledelsen ved Helse Finnmark har bedt ham om ikke å snakke med NRK om saken.

– Vi skal ta diskusjonene internt og ikke i media om hvordan vi skal gjøre ting i Helse Finnmark, sier klinikksjefen.

– Men har dere nektet han å snakke med NRK?

– Nei, sier hun.

Men etter intervjuet sier klinikksjefen at avdelingsoverlegen er bedt om ikke å uttale seg fordi han er en del av ledergruppa.

I Stjørdal ble en rektor kalt inn på teppet i kommunen og gitt en offisiell advarsel mot illojalitet etter å ha skrevet et debattinnlegg hvor han kritiserte kommunens prioriteringer. Etter hans mening går utgiftene til kulturhus utover skoledriften.

Nergård sier han ikke angrer på leserinnlegget, men at han opplever kommunens handling i etterkant som svært ubehagelig.

– Jeg tar reaksjonene til etterretning, men dette er noe jeg vil ha vurdert juridisk før jeg sier noe mer.

I kommunen mener man at det som er vedtatt ikke kan diskuteres:

I et rundskriv fra kommunal- og regionaldepartementet fra 1997 slås det fast at «Tjenestemennene må som hovedregel kunne uttale seg om generelle samfunnsspørsmål og om kommunalpolitiske spørsmål».

Rådmannen i Stjørdal kommune, Kjell Fosse, sier imidlertid det er forskjell på å uttale seg før et vedtak er gjort, og i etterkant.

Fosse sier han ikke vil kommentere den konkrete personalsaken, men på generelt grunnlag sier han følgende:

– Det er et prinsipp at ledere av kommunale tjenester, som rådmannens forlengede armer, må forholde seg til de politiske vedtak som er gjort, sier rådmann i Stjørdal kommune, Kjell Fosse.

Mens det rakner for den ene etaten etter den andre, skal det altså bli vanskeligere for offentligheten å forstå hva som foregår, gitt at tjenestepersoner vanskelig uttaler seg til pressen hvis de er redde for sine egne ledere. Det er vanskelig ikke å tenke at endel ledere vil kamuflere sin egen udugelighet. Mon tro om tausheten og råttenskapen er proporsjonale?

 

NRK Troms og Finnmark: Leger tør ikke uttale seg til media
NRK Trøndelag: – Munnkurv et økende problem