Nytt

Den gamle enhetsfrontlinjen har bemektighet seg også kampen mot jødehatet. Alle utspill må samstemmes og underordnes den overordnede parolene, som nå er kamp mot fascismen og rasisme. «Lederne» bestemmer hvem som er den nye fienden.

Slik kunne det skje at en sogneprest fra Osterøy utenfor Bergen ikke fikk gå med en plakat hvor det sto «Nei til jødehatet» under en markering av Krystallnatten i Bergen fredag.

Den engasjerte sognepresten fra Osterøy, Tom Sverre Tomren, som også er listetopp for miljøpartiet De Grønne, sendte en mail til arrangøren med spørsmål om det var greit at han gikk med et banner hvor det skulle stå «Nei til jødehatet». Til sin store overraskelse fikk han til svar at det ikke var ønskelig og at parolene for årets markering allerede var bestemt.

Minnemarkeringen for Krystallnatten er i alle år blitt gjennomført til minne om nazistenes opptrapping av jødeforfølgelsene.

På en egen Facebook-side har arrangørene informert om hva de ønsket å legge vekt på i år:

«Markeringen skal være en minnemarkering, men og en markering som tar opp dagsaktuelle temaer.Årets hovedbudskap er: Vi husker Krystallnatten – aldri mer nazisme. Vi har og valgt å ha fokus på to andre budskap på årets markering: Ingen mennesker er ulovlige. Og: Bekjemp fascistisk organisering».

Det er verdt å merke seg hvilke organisasjoner som stiller seg bak et slikt opplegg.

En rekke politiske organisasjoner stod bak krystallnattmarkeringen i Bergen. På listen finner vi blant andre AUF, Kvinneaktivistene, Muslimske Studenter i Bergen, Nye SOS Rasisme, Rødt, SU, Tjen Folket, Unge Høyre og Unge Venstre samt hovedarrangøren Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom.

Men ikke Det mosaiske trossamfunn!

Svaret fra arrangørene på hvorfor Tomren fikk avslag er de vanlige Rød Front-aktige formalistiske: det passet ikke med de tre hovedparolene.

Slik greier man å degradere også kampen mot nazismen og redusere den til politisert partsinnlegg. Det er godt gjort.

Ble nektet å gå med «Nei til jødehatet»
Tom Sverre Tomren ville stille med et banner til støtte for jødene i forbindelse krystallnattmarkeringen i Bergen fredag kveld. Arrangøren ga beskjed at de ikke ønsket dette. Den profilerte presten reagerer kraftig på avgjørelsen.