Kommentar

Vi har flere ganger skrevet om venstresidens mildt sagt uoppgjorte forhold til antisemittismen. Under årets Krystallnatt-markering i Oslo fikk vi nok en gang demonstrert det brunlige innslaget i rødt tankegods. Årets markering i Oslo ble arrangert av Det Mosaiske Trossamfund og SOS Rasisme. Rød Ungdom, RVs ungdomsorganisasjon, nektet å delta i markeringen sammen med Oslos jødiske menighet. Her er deres begrunnelse (inkludert skrivefeil):

I en e-post (til arrangementskomiteen) opplyser Rød Ungdom at de er «veldig for en stor og bred demonstrasjon mot nazismen, men mener at deres samarbeid med det Mosaiske Trossamfunn ødelegger for nettopp dette. Vi ser heller at dere samarbeider med ungdomspartiene, andre antirasistiske organisasjoner, og diverse ikkevoldsorganisasjoner osv. Vi blir gjerne med arrangere framtidige markeringer sammen med dere hvis det blir vedtatt fra deres side unng et for tett samarbeid med grupper som kommer med søttterklæringer for Israel.»

Med andre ord: Rød Ungdom nekter å markere Krystallnatten, begynnelsen på den fysiske utryddelsen av Europas jøder, sammen med Oslos jøder.

For ordens skyld: De jødiske menighetene i Oslo og Trondheim uttaler seg som regel ikke om Midtøsten-politikk, og har aldri noen gang gjort det i forbindelse med markeringen av Krystallnatten.