Nytt

Krystallnatten ble markert på torvet i Trondheim med 23 organisasjoner som sluttet seg til markeringen. Arrangementet hadde blant annet tverrpolitisk støtte fra ungdomspartiene. Både Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Rød Ungdom og Norges Kommunistiske Parti deltok.

Appellen ble holdt av Ameen Chilwan fra det muslimske samfunnet i Trondheim, og Anna Mørseth fra Palestinakomiteen leste dikt.

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim hadde egen markering ved Cissi Kleins plass. Cicci Klein var en jødisk pike som ble arrestert på Kalvskinnet skole høsten 1942. Hun ble deportert til Auschwitz hvor hun ble drept samme dag som hun ankom – 13 år gammel.

Kent Hirsch holdt appell på Cissi Kleins plass og sa at Krystallnatten har fått en symbolkraft, og han lanserte ideen om å gjøre dagen til en «toleransens dag»

Adresseavisen: – Rasismen er en sosial sykdom