Innenriks

På den internasjonale holocaustdagen (27. januar) var det offisiell åpning av Julius Paltiels plass i Trondheim. Plassen er ment å brukes aktivt for å minnes Paltiels virke for opplysning og arbeid for menneskerettigheter. Paltiel var en av de 28 norske jødene som overlevde Holocaust, og han brukte resten av sin levetid til å formidle sine erfaringer. «Aldri mer!» var hans budskap. Julius Paltiel døde i 2008.

Journalist og Paltiels venn Harald Stanghelle holdt åpningstalen, og Trondheim kommune var under markeringen representert ved ordfører Rita Ottervik (Ap).

Karl Eldar Evang fra Foreningen tolvte januar holdt appell. Som forventet talte asylaktivisten Evang lite om jødenes situasjon, men desto mer om asyl- og innvandringspolitikk, romfolk, tigging og kritikk av regjeringen. Adressa.no skriver kort at

Karl Evang fra Foreningen av tolvte januar holdt også en appell hvor han snakket om menneskerettighetene og hvor viktig det er at vi tar vare på alle mennesker i landet vårt.

Evang gikk i detalj om ting som ikke hadde noe som helst med den nye antisemittismen å gjøre. Han snakket om Solveig Holmedal ved Kirkens bymisjon i Oslo, og starten av helsesenteret der frivillig helsepersonell jobber for å hjelpe syke flyktninger. Evang snakket om sivilt mot og mente åpenbart at å tale varmt om tiggere og hjelpe asylsøkere er en oppgave for de modige. En ellers verdig markering ble også skjemmet av at han blandet partipolitikk inn i sin appell:

– I disse dager har regjeringen i samarbeid med Senterpartiet, sendt ut et forslag om tiggerforbud. De fattige tilreisende, ofte fra rombefolkningen, kan bøtelegges. Og de som gir en tigger tak over hodet og en seng, kan etter dette forslaget straffeforfølges.

Alle vet hvem som målbærer den nye antisemittismen vi ser i Europa i dag. Drepte jøder på en skole i Toulouse, i et museum i Brussel, i en kosherbutikk i Paris, eller skudd mot en synagoge i Oslo. Det er noen likhetstrekk, men vi har ikke lov til å nevne dem, og Evang var lydig under sin appell. Evang visste hvor han skulle sparke:

– I Dresden i Tyskland har det den siste tiden vært store marsjer med en gruppering som også har nazistiske innslag som kaller seg PEGIDA.

Evang ville ikke fortelle hvem som målbærer jødehatet i dagens Europa. Selv da Julius Paltiel skulle minnes på den internasjonale holocaustdagen, ville ikke Evang fortelle sannheten om antisemittismen i vår verdensdel.

Men det er alltid noen som er beredt til å snakke sant. Karl Eldar Evang hadde dessverre ikke mot nok til sannheten, men vi fikk høre den noen timer senere på kvelden, da Mona Levin var gjest hos Ole Torp i Aktuelt. Levin sa de forløsende ord:

– Og det er klart at jihadismen er like farlig som nazismen for jøder.

Hun plasserte også ansvaret:

– Og det er norske myndigheters plikt å bidra til at disse holdningene ikke får ny grobunn her i landet.

Takk, Mona Levin!