Kommentar

Sterke, toneangivende krefter ønsker å forvandle Krystallnatt-dagen til en merkedag for kamp mot rasisme og fascisme. Det minner sterkt om DDR- og sovjetkommunismens forsøk på å tåkelegge Holocaust og bruke det til inntekt for egen sak.

Det slo meg da jeg så de lokale lagene av Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom osv. skulle holde antirasistisk markering på Jessheim. Krystallnatta og Aldri mer! var nevnt. Men det er de samme gruppene som driver enøyd og målrettet Israel-hets.

Invitasjonen fra sentralt hold, viser den samme dobbelthet. En av initiativtakerne er Norsk Folkehjelp:

Mange ser på 9. november 1938 som opptakten til Holocaust og nazistenes jødeforfølgelse under den andre verdenskrig.

9. november har blitt en internasjonal dag mot fascisme og antisemittisme, hvor vi minnes ofrene for jødeforfølgelsene – og samtidig viser at noe slikt aldri må få skje igjen.

Folkehjelpen har såvisst ikke vist noen forståelse for Israel. Ifjor brukte man 9. november til å demonstrere mot det nye sikkerhetsgjerdet.

For å ramme Israel må man koble Holocaust og Israel fra hverandre.

Dagens trussel: islam-fascisme nevnes ikke med ett ord. Det er heller slik at markeringene gjøres så de blir til inntekt for den nye «stigmatiserte» gruppen i vårt samfunn, muslimene.

Spissformulert, men det er virkningen, og den er neppe tilfeldig.