Brukere av TripAdvisor mottar av og til en e-post med tips om fine reisemål og opplevelser, samt invitasjon til å skrive om egne sådanne. Reisemålene presenteres ofte gjennom en slags ti på topp-liste over steder som oppfyller et bestemt kriterium. Forrige e-post inneholdt en fortegnelse over destinasjoner hvor man angivelig kunne «get away from it […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.