Kommentar

Den danske tegner Niels Thomsen fanger galskapen i dagens moderne samfunn.

NRK morgenradio kunne fortelle at Diskriminieringsnemda tirsdag begynner behandlingen av saken om den muslimske lærerassistenten som nektet å ta kvinnelige kolleger i hånden, og derfor ikke fikk ansettelse. Saken er av prinsipiell interesse og utfallet kan komme til å danne presedens i norsk arbeidsliv.

NRK Dagsnytt tilførte saken en ny vri da de sammenlignet med den polske legen i Sauherad som fikk medhold i Høyesterett for sin avtalte reservasjonsrett mot å sette inn spiral. For NRK handlet begge saker om religion og samvittighet. Den ene religionen er like god som den annen: Å nekte berøring med kvinner er prinsipielt ikke annerledes enn samvittigheten til en lege som nekter å ha befatning prevensjon. Slik blir det når man pukker på «likhet» og ikke vil se kvalitative forskjeller, ei heller ved de friheter man benytter og utnytter.

En detalj, men i legens tilfelle en vesentlig detalj, var at hun før ansettelsen hadde presisert og fått aksept for at hun kunne henvende pasienter til kolleger. Men katolske leger blir mistrodd i dagens Norge. Kommunen, fylkesmannen og Helsetilsynet så glatt bort fra avtalen. Derfor tapte de i Høyesterett.

Den muslimske praktikanten hadde også sagt fra at han ikke ville ta kvinner i hånden. Men er de to sakene sammenlignbare?

For å få perspektiv på disse sakene kan det være nyttig å vende blikket mot Danmark der Kasper Støvring nettopp har utgitt boken Gensyn med fremtiden. Et essay om den nye verdensorden.

Støvring gjør en oppdagelse som er selvinnlysende riktig når man først har hørt den. Han siterer den tyske filosofen Ernst-Wolfgang Böckenförde:

”Den frie, sekulære stat lever af forudsætninger, den ikke selv kan garantere.”

Det samfunn som hvilte på og i en tradisjon og et rettssamfunn, med ytringsfrihet og faste verdier, er skiftet ut med noe flytende og fremtidsorientert: Menneskerettighetene er globale, ergo har alle mennesker rett til å komme hit.

Det er eliten i våre samfunn som står for en utnyttelse av våre friheter til å utvide «fellesskapet» til å gjelde fremmede med en kultur vi ikke har noe til felles med og som daglig viser at de ikke har til hensikt å innordne seg. I Norge blir dette holdt frem som eksempler på det nye Norge.

Friheten er spesifikk

De friheter vi nyter godt av forutsetter at de praktiseres av mennesker med en kultur og verdier som respekterer friheten. Friheten er spesifikk. Den er konkret. Hvis du utvider den til mennesker fra alle kulturer/religioner, ødelegger du den.

Islam er det mest eklatante og akutte eksempel på en slik kulturkollisjon, som manifesterer seg daglig. Derfor vil ikke kollisjonen forsvinne eller gå over. Den vil tilta og bli umulig å ignorere.

Den er allerede umulig å ignorere.

Myndighetene har valgt å satse på overvåking av egne borgere, slik vi fikk esempel på på Politihøgskolen mandag. Det er nå radikaliseringskontakter i hvert eneste politidistrikt. De har hittil vært realitetsorientert nok til å beskjeftige seg mest med islamister, men hvis de hører på forfatterne bak rapporten om høyreekstremisme kommer de til å vie mer tid og krefter på deres definisjon av «ytre høyre».

Det er dette debatten om Sylvi Listhaug handler om. Jonas Gahr Støre vil ha retten til å definere hvem som tilhører Anders Behring Breiviks flokk. Dette er en historierevisjonisme som har pågått ubemerket siden 22/7, fordi den tilsvarer medienes egne behov for å demme opp for at folk går mot høyre.

Venstresiden har lang erfaring i psykologisk krigføring. I dag er det NRK som er deres viktigste propaganda-organ. Når NRK sammenligner den muslimske assisten med den polske legen underslår de viktige forskjeller: Muslimen vil bruke vestlig frihet til å praktisere diskriminering av kvinner. Hvis nemda godkjenner dette som hans rett vil den ha åpnet døren til reversering av likestilling mellom kjønnene. Det er nok en stor kamel å svelge for venstresiden. Men den har lagt premissene ved å gå inn for hijab på arbeidsplassen, halal-mat i barnehager og statlige kantiner, kjønssegregert gym og svømming. Er ikke «hilsningsreservasjon» et logisk skritt?

Den polske legens valg handlet om å beskytte det ufødte livet. Kan de to tingene i det hele tatt sammenlignes?

Sosialdemokrati radikaliseres fordi premissene den opererte ut fra er endret

Hvis du som god sosialdemokrat er for fri abort – Siv Jensen markerte seg som det lørdag – vil du ha visse reservasjoner mot den polske legen. Du ønsker ikke leve i et samfunn hvor religion bestemmer. Men det er et slikt samfunn du er i ferd med å få, og det er ikke katolisismen vi snakker om.

I Frankrig er retsstaten allerede indskrænket på grund af truslen fra islam. Men også i Danmark, ja, i det meste af Vesteuropa, er friheden indskrænket. Det gælder i særlig grad for islamkritikere, jøder og homoseksuelle. Det er livsfarligt at tegne Muhammed, der er flere og flere no go-zoner og overgreb på kvinder. Og så videre.

 

Man må se tingene parallelt: Det er ikke bare islam som radikaliserer. Også venstresiden radikalisserer. Den har ikke noe annet å slå i bordet med enn «rettigheter», som tas enda ett skritt videre.

AUF og abort

På AUFs landsmøte vedtok man å utvide abortgrensen fra 12 uker til 18 uker. Den nye formannen, Ina Libak, ga en annen forklaring enn den avtroppende: Abortnemndene innvilger nesten alle søknader, så hvorfor ikke avskaffe dem?

Det er i denne perioden, mellom 12 og 18 uke. at man kan fastslå skader på fosteret som Downs syndrom. Hvis KrF virkelig mener noe med «sorteringssamfunnet» så burde dette signalet være et hinder det var umulig å hoppe over. Men for Knut Arild Hareide er intet umulig. Han illustrerer på glimrende måte hvordan selv kristendommen blir noe uforpliktende, noe man kan bruke til å ødelegge det kristne budskapet.

Nihilisme

Alle de fine ordene blir ødelagt når frihet betyr retten til å ødelegge friheten. Dette er venstresiden innerst inne klar over. Når den møter motstand blir den derfor hysterisk. Donald Trump har fått venstresiden til å miste anstendighetsmasken.

Den går amok. Karavanen som er på vei mot USA vokste fra 1.500 ved begynnelsen til 14.000 i løpet av natten. Arrangørene har en så stor suksess at det truer ikke bare prosjektet, men også Demokratenes sjanser. Bildet av en lang kolonne på vei mot ditt hjem, skremmer de fleste. Det er samme bilder som amerikanerne så fra Europa i 2015. Det er ikke tallet 14.000 som skremmer mest, det er vissheten om at hvis disse slipper inn kommer det til å komme flere «tog».

Demokratene har allerede vist at de er villig til å bruke alle metoder, vold og «invasjon» for å ramme Trump.

Stort tydeligere kan de ikke vise det liberale demokratiets selvødeleggelse.

Fellesskapet hviler på lov og orden

Spørsmålet europeere og amerikanere er ved å stille seg er: Var det dette man mente med det «nye fellesskapet»? Da er vi blitt lurt. Det blir et fellesskap vi ikke drar kjensel på, med økt kriminalitet og vold. De fleste anstendige mennesker vil ikke ha det.

Venstresiden har begått en fundamental feil. Den har sett bort fra at lov og orden er forutsetningen for at vi kan nyte de friheter de hyller.

Når tryggheten forsvinner, forandres de politiske spillereglene.

… samfundsordens dybeste ræson er at forsvare sig selv. Sikkerhed og orden kommer før frihed og rettigheder. Først når der er orden, kan vi sikre vores liberale værdier som ytringsfrihed, beskyttelse af mindretal, lighed mellem kønnene, frihed til at vælge religion – og til at forlade den igen.

Folk kan se at lov og orden forsvinner. Det er derfor venstresiden hater Trump og Sylvi Listhaug. De bruker skamløst de verste forbrytere i historien til å bakvaske dem.

At Sylvi Listhaug ble anklaget for å stå for «det samme hatet» som utløste 22. juli er bruken av den verste hendelsen i nyere norsk historie til å ramme en politisk motstander. Det er akkurat det samme venstresiden i USA gjør når den anklager Trump for å være identisk med supremasististene i Charlottesville 12 august 2017.

Men ikke likhet

NRK driver aktiv propaganda for å gi islam større rettigheter. Støvring peker på noe innlysende som slår bena under NRKs argumentasjon:

Det er statens opgave at lovgive, så dens kultur ikke ødelægges. Derfor har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Derfor skal vi hjælpe forfulgte, men ikke indrette os efter samfundsnedbrydende konventioner. Derfor bør vi have indvandring, men ikke fra Afrika, Mellemøsten og helt generelt ikke fra muslimske lande.

Religionsfrihet, men ikke religionslikhet. Der har du hele kjernen av problematikken, hvordan friheten undergraves innenfra.

 

 

 

En litt annen versjon av dette innholdet finnes på Document.dk, med noen eksempler hentet fra dansk hverdag.

 

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!