Nytt

Europeiske regjeringer er desperate etter tall som kan bekrefte at integreringen går godt. Ett parameter er kriminalitet, især ungdomskriminalitet.

Det danske justisdepartement forkynte at ungdomskriminaliteten har falt. Poul Eriksen Andersen i denkorteavis.dk, har sett på tallene, og de stemmer ikke.

Den 1. september udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse, hvor det blev fremhævet, at:

”Kriminaliteten blandt unge mellem 15 og 20 år er faldet markant fra 2002 til 2011. Det viser et nyt notat fra Justitsministeriets forskningskontor, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik.”

Den gav gode hurra-overskrifter i pressen. Således skrev Ritzau: ”Stort fald i unges kriminalitet, viser undersøgelse fra Justitsministeriet.”

Fakta er, at unges kriminalitet er steget i denne periode
Fakta forholder sig imidlertid stik modsat. I Justitsministeriet satser man åbenbart på, at journalister ikke rekvirerer undersøgelsen og går den nøjere efter i sømmene.

Således viser undersøgelsen, at i alt 9.029 unge mellem 15 og 20 år i 2002 blev dømt for straffelovsovertrædelser. I 2011 var antallet oppe på 9.467.

Det giver ikke et ”Markant fald i ungdomskriminalitet”, som Justitsministeriet skriver i overskriften på sin pressemeddelelse, men tværtimod en stigning på små fem procent.

Justitsministeriet laver skønmaleri af kriminalitet blandt unge