Gjesteskribent

Formann i AUF, Troms, Mari Siljebråten har et tankevekkende innlegg i Nordlys 23.05.12. Hun forteller om samtaler med en 90 år gammel mann som altså opplevde 2. verdenskrig. Han fortalte om uroen blant folk i tiden før utbruddet av krigen. I dag kjenner han igjen mye av den samme uroen blant folk og ekstremismen som vokser frem, skriver hun.

Erfaringene fra den gang mener mannen burde mane dagens politikere til å forstå hva som egentlig skjer, men han mener dagens politikere er for unge til å forstå.

Jeg skjønner godt den gamle mannens uro for det som skjer i Europa. Heller ikke i 30-årene forutså politikerne nazismens og fasismens ekspansive karakter. I Norge sto AUF’s hovedorganisasjon AP, i spissen for det brukne geværs politikk, noe som førte til at da Tyskland angrep var forsvaret i Norge i det vesentlige nedlagt. I dag fremstår vurderingene til Nygårdsvold og de andre AP-politikerne som utrolige naive; det kunne liksom ikke skje i Norge. Norge vil jo hele verden bare godt. Slik ble Norge et offer for totalitære ideologier.

Ny skjebnedato

9. april 1940 var altså den mørkeste dagen i Norges historie. Men nå har vi fått en ny skjebnedato – 22. juli 2011.

Etter terrorangrepet 11. september 2001 da nærmere 3000 mennesker ble drept og de senere terrorangrepene i Madrid og London i 2004 og 2005, og et utall av andre forsøk på terrorangrep i andre europeiske hovedsteder, ble sikkerhetstiltak i det offentlige rom et hovedtema. I Tromsø er kaianleggene for lengst inngjerdet og sperret for offentligheten.

Det var ikke urimelig å regne med at det bare var et tidsspørsmål før Norge fikk et terrorangrep.

Historisk glemsel

Fortidens synder gjentas imidlertid. Det ufattelige skjer at en stor varebil, fullastet med sprengstoff, uhindret kjører inn i regjeringskvartalet og parkerer utenfor hovedinngangen! Anders Behring Breivik har selv fortalt hvor overrasket han ble da han oppdaget de manglende sikkerhetstiltak.

Selv var jeg på besøk i regjeringskvartalet i 2009. Jeg hadde ventet å se svære betongblokker og sluser, men ingen ting! Helt utrolig, jeg ble sjokkert og lurte faktisk på om jeg skulle ringe Stoltenberg og spørre om de var riktig rett!

Vel, vel, det kan jo ikke skje her……Ellers hadde selvsagt de byråkratiske hindre blitt satt til side, som strakstiltak. Igjen avsløres en utillatelig naivisme.

Ideologiske briller

Mari sin gamle venn mener altså dagens politikere er for unge til å forstå, men jeg er ærlig talt i tvil om det egentlig er svaret. Kan det tankes at i dag, som før krigen, skjuler ideologiske briller landskapet? I motsetning til vanlige folk som ser farene gjennom tusenvis av kontaktpunkter som hver dag fokuseres og som samlet utgjør et faktagrunnlag som ingen politiker kan overskue eller erfare.

Den gamle mannen sier «at det er fare på ferde» og selv mener Mari å registrere «hatske, ekskluderende og segregerende holdninger» blant vanlige folk.

Har AUF’s leder i Troms undersøkt hvorfor det er blitt slik? Er holdningene og synspunktene irrasjonelle, uten grunnlag i virkeligheten? Vi nordmenn har jo stort sett ikke gjort noe annet enn å bo er her i dette landet. Å ta i mot folk som er forfulgt, for kortere eller lengre tid, er de fleste nordmenn positive til. Økonomiske flyktninger er mindre velkomne. Kanskje vi alle vet at opptil 95% er økonomiske flyktninger.

Hvor mange skal vi ta imot?

Og nå vil jeg spørre formann Mari og hennes AUF kamerater; hvor mange asylanter skal vi ta i mot før vi stenger grensene? Har du lest BrocHmann rapporten som fastslår at dagens asylpolitikk ikke er økonomisk bærekraftig, Hverken på kort eller lang sikt? Hver ikke-vestlig innvandrer koster samfunnet enorme beløp.

Fikk du med deg uttalelsene forrige uke fra SSB som dokumenterer at innvandringen fra ikke-vestlige land både på kort og lang sikt er ren utgift og på sikt truer det norske velferds- og pensjonssystemet? Hver slik innvandrer koster samfunnet ca kr 95.000,- pr år. Alle de som har gått i tog for Yalda, og byrådet i Tromsø, mener altså at slike tall ikke spiller noen rolle, «vi har råd uansett». Flott at byrådet da bevilger 40.000 kroner til Yaldaaksjonen.

Pyramidespill

Forsker Erling Holmøy i SSB sier at innvandring kan sammenlignes med et pyramidespill, man vinner til å begynne med men taper på lang sikt. (Dagens Næringsliv 24.mai 2012) Men dette gjelder vel å merke bare innvandring fra Vesten og Øst-Europa, for innvandring fra «lavinntektsland» er regnestykket hele tiden negativt! Andre beregninger har vist at med dagens innvandring/familiegjenforening, er oljeformuen brukt opp i 2030.

Nå har jeg ikke trukket inn andre statistikker som viser at innvandrere er sterkt overrepresentert på kriminalstatistikken, ca 70% av alle innsatte i fengsler på Østlandet er i dag «utlendinger». Og ingen vesteuropeiske land har flere partnerdrap enn Norge, en stor andel av disse drapsmenn har ikke-vestlig bakgrunn. (VG 28.mai 2012) Overfallsvoldtekter står i en særstilling for øvrig, mange norske jenter får sine liv ødelagt, ei jente i Trondheim begikk i fjor selvmord etter voldtekten.

Forstå alle i hjel

Med slike fakta som grunnlag, vil jeg spørre: er nordmenns reaksjoner forståelige? Har de «hatske, ekskluderende og segregerende holdninger» en naturlig og berettiget årsak? Eller skal vi bare smile og forstå alle i hjel? Eller godhet på andres bekostning?

Når vi altså går fakta nøyere etter i sømmene viser det seg at påstandene om hatske og ekskluderende holdninger blant nordmenn, åpenbart er bygd på fordommer. Nordmenn er i særsyn åpne og gjestfrie, og i hvert fall ikke rasistisk. Når vi omsider reagerer synes det berettiget.

Det er greit å være snill, men ikke naiv for det kan bety undergangen for det velferdssamfunnet som vi så høyt verdsetter. Min påstand er at AUF og AP er i ferd med å begå en ny historisk feil. Det nytter ikke å idealisere seg bort fra historiens realiteter.

Hvorfor skjuler dere fakta for folk?