Kritikken av Statistisk Sentralbyrås beregninger og definisjoner faller visstnok alskens organisasjoner tungt for brystet. I hvert fall utenlandske organisasjoner, som Dagsavisen skriver – bare sånn at vi skal vite hvem det dreier seg om i tilfelle noen skulle ha litt tungt for det.

Human Rights Service (HRS) kritiserer at SSB har innskrenket begrepet innvandrere til å bare omfatte første generasjons sådan. Og det er dårlig gjort, for det vil bare føre til fordommer!

Verre enda; nå vil nemlig mange kategorisere hvem som er de andre, beklager leder for African Youth i Norge (AYN), Sam Chimaobi Ahamba:

– Hun spiller på frykten for et brunere Norge, og dette er fælt fordi mange vil begynne å kategorisere hvem som er «de andre». Dette fører ikke til annet enn fordommer, sier han.

Ahamba er halvt norsk, men betegner ikke seg selv som etnisk nordmann.

– Jeg anser meg ikke som innvandrer, og sist jeg sjekket opp mot SSBs definisjon var jeg heller ikke det. Jeg er både født og oppvokst i Norge, og har en mor som er norsk og en far som er nigerianer. Jeg anser meg heller ikke som etnisk norsk, men vil si at jeg er en norskafrikaner, sier han.

Herved er det altså opplest og vedtatt at herr Ahamba ikke er å anse som en av de andre – og det er fælt av det eventuelle norske vi å kategorisere ham som det.

Ved et helt utrolig sammentreff later det imidlertid til at AYN må ha en søsterorganisasjon her på berget, hvis leder har en like tilfeldig navnelikhet med Sam Chimaobi Ahamba. Denne Ahambaen er ytterst opptatt av å kategorisere hvem som er vi og hvem som er de andre, og hadde derfor dette å si så sent som i august:

Zimbabwe-saken er viktig for oss fordi det angår våre familier, vårt kontinent og våre skjebner som et samlet folk. At folk med europeisk bakgrunn skal nekte oss afrikanere en kulturell nasjonalisme, en stolthet og kampånd er ikke holdbart, rettferdig eller demokratisk. Det er klassisk eurosentrisme og på grensen til rasistisk å kalle oss for rasister og tilhengere av folkemord fordi vi støtter våre egne ledere. Afrikanere, enten de er hjemme på kontinentet eller i diasporaen har et naturlig engasjement og tilknytning til Zimbabwe fordi det er vårt hjem og vår kamp mot undertrykkelsen. Derfor er Zimbabwe-saken så viktig for oss.

Skal tro hvem som er oss her? Jeg tror nesten ikke at det inkluderer meg, for jeg har verken familie, røtter eller noe samlet folk der – og siden kolonialisme har gått av moten ser jeg ikke på det som mitt kontinent heller. Det er derimot mye som tyder på at jeg går under «folk med europeisk bakgrunn», som er de som uholdbart, urettferdig og udemokratisk – på grensen til rasistisk – vil nekte oss afrikanere kulturell nasjonalisme, en stolthet og kampånd. I dette tilfellet bør det nok heller stå de afrikanerne fordi det er jeg som skriver og jeg tilhører naturligvis ikke Ahambas oss. For jeg er jo allerede Ahambas de, mener jeg.

Så da blir spørsmålet; hvem er det egentlig som er de, vi og oss i Sam Chimaobi Ahambas optikk? I går var det de eller vi klassiske eurosentrister mot vi eller oss afrikanere, mens i dag er begge disse tydeligvis vi og det er fælt om noen av vi skulle kategorisere de som noen andre. Tør jeg spørre herr lederen for AYN hvem som er de og vi i morgen?

Antagelig vet jeg svaret fra før: Det kommer mest sannsynlig bare an på dagsformen og hvor gunstig man regner med at det er for egen agenda å fremstå som henholdsvis de eller vi eller oss akkurat da.

Ahmaba er uansett en romslig kar på våre vegne, det skal han ha:

Han sier han forstår at Norge er bekymret for innvandring, og at det i den store sammenhengen ikke vil være positivt for landet.

– Det er likevel en del av utviklingen som skjer i verden, og Vesten må ta dette på egen kappe fordi man har et ansvar ovenfor flyktninger som trenger asyl.

Merkelig nok heter det plutselig ikke vi lenger – nå heter det Vesten og man. Lurer på hva det kan komme av? Selv er jeg og føler meg som en del av Vesten, så jeg ville nok sagt vi i Vesten eller vi har et ansvar, men det blir jo til gjengjeld ekskluderende i forhold til oss med ansvar og de som er flyktninger. De bør på inkluderende vis kalles vi de da, og kommer de fra Afrika, så er de vel helst oss dersom vi skal ta Ahambas uttalelser alvorlig?

Dagsavisen – som ikke ser ut til å fått med seg hvilke holdninger Ahamba er eksponent for, og ganske sikkert ikke har giddet å se etter heller – har i tillegg tatt turen innom den ultranorske organisasjonen All Pakistan. Riktignok beskrives også denne organisasjonen som utenlandsk av Dagsavisen, men medlemmene er neppe enig. For hos All Pakistan har man for lengst pekt ut hvem som er innvandrere og følgelig de andre: det er de som er asylsøkere. Sånn på sidelinjen, så er de egentlig ikke det; de er faktisk asylsøkere, hvilket jo er noe annet enn innvandrere. Men leder Mohammed Butt vil ikke være de – han vil være vi, og vi har værsågod å se på ham som vi.

– Jeg har vært i landet i 40 år, og mange førstegenerasjonsinnvandrere har vært her enda lenger. Spørsmålet er hvor lenge vi skal bli kalt innvandrere?

Spør vi-mannen Mohammed Butt sårt. Som heilnorsk og inkluderende leder av en organisasjon som heter All Pakistan.

Kanskje var det en idè at Dagsavisen begrenset antall oppslag om diskriminerende nordmenn som saboterer det inkluderende nye Vi`et til de faktisk finner ledere av utenlandske organisasjoner som i det minste fremstår som om de har gjort – eller gjør – et ørlite forsøk på å melde seg inn i det felleskapet Dagsavisen ynder å late som om eksisterer?

Dagsavisen: – Innvandrere blir satt i bås

Bistandsaktuelt: Etter mitt syn…