Nytt

I takt med at nordmenn, ikke minst barnefamilier, forlater Groruddalen, ser det ut til at det positive fokuset på Groruddalen øker. I områder hvor nordmenn er i ferd med å bli i mindretall hyller Kongen utviklingen.

Stovner er en bydel med 48 prosent innvandrere, de fleste ikke-vestlige. Majoriteten av elevene i bydelen har innvandrer/minoritetsspråklig bakgrunn. Nå skal Stovner Høyre arrangere konsert for mangfoldet.

Aamir Sheik fra Stovner Høyre:

– Groruddalen har fått et negativt stempel for å være en ghetto-by. Men de som bor her er opptatt av å bli integrert i samfunnet, og vi har mye å skryte av, samtidig som andre bydeler har mye å lære av oss. Denne konserten skal løfte dalen som en styrket, flerkulturell og fargerik del av Oslo, fortsetter Sheikh.

Her jeg sitter i den kjølige sommernatta lurer jeg på om det er mangfoldet eller avviklingen av Norge som hylles..

Artikkelen er ikke på nett, men kan dukke opp her: www.groruddalen.no

http://www.hoyre.no/www/hoyre_der_du_bor/oslo/lokalforening/stovner_hoyre/aktuelt/Inviterer+til+mangfoldskonsert+1.+juni+kl+1830.d25-TMBvQ0s.ips