Feature

Kvartalsvise tall for de siste to årenes prosentvise vekst i brutto nasjonalprodukt i Brasil, Russland, India og Kina — de såkalte BRIC-landene — viser at også de fremvoksende økonomiene sliter med å holde dampen oppe som før i en tid med finansiell uro i Vesten.

Selv om Russland holder stand i egenskap av verdens største oljeprodusent, og tallene uansett er himmelhøyt over det G7-landene ville ha vært mer enn fornøyd med, gir hovedtendensen likevel grunn til ettertanke. Særlig for Brasil er tallene bekymringsfulle.

Det hele antyder at Vesten fortsetter å fungere som et slags økonomisk lokomotiv. De fremvoksende landene er avhengige av å eksportere dit, og har ikke den nødvendige etterspørselen i hjemmemarkedene til for egen maskin å bringe hele sine befolkninger ut av fattigdom. Når halvparten av barna i et land som India fortsatt er feil- eller underernærte, sier det seg selv at landet må ha stor vekst i lang tid ennå for å nå dit. Da må tendensen i øyeblikket snus.

Om Vesten på grunn av faktorer som demografi og naturressurser ikke kan regne med å vokse noe særlig i fremtiden, eller sågar begynner å krympe økonomisk, er det altså grunn til å anta at veksten kan stoppe opp eller i det minste bremses kraftig også i BRIC-landene. Da rekker de neppe å overta rollen som lokomotiv, kanskje heller ikke å alternere i den, innen de selv innhentes av demografi, ressursknapphet eller dyptgripende politiske hendelser.

Spørsmålet er om den observerte tendensen vil vedvare, eller om den bare er støy på en kurve som fortsatt vil peke til værs på lengre tidsskala. Uansett hva svaret vil bli, er det av stor geopolitisk interesse.