Kina og Russland vil ha Saudi-Arabia med i det alternative valutasamarbeidet BRICS. Implikasjonene av det vil bli store. I sin konsekvens betyr det slutten på petrodollaren som mye av USAs makt hviler på.

Det vil åpne for en verden hvor USA mister muligheten til å bruke den internasjonale handelsvalutaen USD, til å tvinge andre nasjoner inn i sin innflytelsessfære. Det globale økonomiske system vil få et alternativ.

Som et alternativ eller motpol til den USA-dominerte verden, vokser det frem multipolare alternativer ledet av Beijing og Moskva. Beijing og Moskva ønsker å detronisere USA. 

Det er i hovedsak snakk om to organisasjoner, Shanghai Cooperation Organization (SCO) og BRICS. Førstnevnte ble etablert i 2001 og består idag av åtte land inkludert India og Pakistan. Sistnevnte er et akronym for de fremvoksende økonomiene Brasil, Russland, India, Kina og Syd-Afrika.

Matthew Neapole, ekspert på internasjonale forhold, sier til Newsweek at det er tette forbindelser mellom de to organisasjonene: 

– BRICS og SCO deler en viktig ideologisk kvalitet: De bygger begge på multipolaritet og deres toppmøter er til tider blitt kjørt parallelt. 

Disse organisasjonene er Beijings og Moskvas viktigste instrumenter i bestrebelsene på å skape en multipolar verden:

– Begge ønsker å tilføre alternativer innen valuta og banktjenester. De kan i teorien lette økonomisk samhandel og tette hull som amerikanske institusjoner ikke fyller på grunn av sanksjoner og utestengelse.

Iran som har observatørstatus i SCO, har kunngjort at de vil søke å slutte seg til BRICS. Russlands utenriksminister Sergey Lavrov sa i mai at også Saudi-Arabia vurderer BRICS. 

Wang Wenbin, talsmann for det kinesiske utenriksdepartement, har senere kunngjort at Argentina, Egypt, Indonesia, Kasakhstan, Nigeria, Saudi-Arabia, Senegal, Thailand og De forente arabiske emirater på invitasjon fra Kina til en «BRICS+-diskusjon», har «nådd konsensus om BRICS’ ekspansjonsprosess».

Geopolitisk spill?

Saudi-Arabias deltagelse i kinesernes BRICS+-diskusjon kan være et strategisk spill i forkant av Joe Bidens rundreise i Midtøsten som startet i Israel onsdag – og fortsetter med symbol-politiske samtaler med de palestinske selvstyremyndighetene fredag. 

Programmessig vil han nok en gang kreve en uavhengig palestinsk stat ved siden av Israel – den såkalte tostatsløsningen. Når han drar vil han vite at det er like langt unna som det alltid har vært. 

Politisk er Bidens reise nok en påminnelse om USAs minkende innflytelse i Midtøsten, selv om han blir den første amerikanske president som flyr direkte til Saudi-Arabia fra Israel, et symbolsk tegn på Riyadhs aksept av Israel på bekostning av palestinerne – et konkret resultat av de Trump-genererte Abraham-avtalene.

Saudi-Arabias Mohamed Bin Salman har en høne å plukke med Biden for tidligere nedverdigelser og ideologisk hykleri – som da han foran sitt første besøk i kongeriket stemplet ham som en «paria». Biden sier til Washington Post at hans mål er å reorientere – ikke bryte – forholdet til Riyadh.

Hvis Saudi-Arabia slutter seg til BRICS  åpner det for en reorganisering av internasjonal handel, bankvesen og økonomi som kan true selve fundamentene for USAs førende posisjon i verden.

Saudierne tapte mye av tilliten til Washington da president Obama lot Egypts president Hosni Mubarak falle i 2011 etter et par ukers protester i gatene. Hvis de kunne svikte én trofast venn, kan de svikte en annen.

President for Saudi Elite group i Riyadh, Mohammed al-Hamed, sa ifølge Newsweek:

– Kinas invitasjon til Saudi-Arabia om å bli med i ‘BRICS’ bekrefter at vi er en essensiell aktør innen global handel og økonomi. Saudi-Arabias globale visjon 2030 går selvsikkert fremover på alle felt og sektorer.

Mohammed al-Hamed mener saudisk tilslutning til BRISC vil balansere verdens økonomiske system:

– Ettersom vi er verdens største eksportør av olje og er medlem av G20, vil det støtte utviklingen av verdenshandelen og økonomien, og medføre bemerkelsesverdig sosial og økonomisk fremgang. Saudi-Arabia bør ha partnerskap med alle land i verden. 

Washington har regelmessig satt land de misliker på en voksende liste over sanksjoner. USAs dominerende posisjon i det globale finansielle systemet har gitt få alternativer for de sanksjonerte, men det endrer seg gradvis ettersom BRICS tilbyr muligheter for å overleve uten USA.

Begynnelsen på slutten for petrodollaren?

Det al-Hamed sier betyr i sin konsekvens slutten på petrodollaren. Og mye av USAs makt. Det vil åpne for en multipolar verden hvor USA mister muligheten til å bruke vekten av den internasjonale handelsvalutaen USD, til å tvinge andre nasjoner inn i sin innflytelsessfære. Det globale økonomiske system vil få et alternativ. 

I juni sa Jerome Powell i Federal Reserve at raske endringer i det globale pengesystemet kan påvirke dollarens internasjonale rolle.

Den vestlige verdens energipolitikk er basert på frykt for klimaendringer. Resten av verden fortsetter med effektiv tradisjonell energi. Dette energipolitiske skille skaper en situasjon som får enkelte land til naturlig nok å trekke konklusjoner basert på egne interesser.

Saudi-Arabia er klar over sin posisjon og bruker den. USA stiller symbolsk nok med en fysisk og psykisk svekket president.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.