Nytt

Under gjennomgangen av den første psykiatriske rapporten slet Anders Behring Breivik voldsomt.

Han mener at norsk rettsvesen brukte psykiatri som politisk våpen mot 15 ledende personer i rettsoppgjøret. Men han kunne bare nevne tre: Knut Hamsun og to NS-ministre. Hvem var de tolv- tretten andre? Det kunne han ikke si. På spørsmål sa han at det var fra en pålitelig kilde. En han stolte på. Breivik satte sin dømmekraft på spill.

Han har flere ganger kommet tilbake til rettsoppgjøret og under gjennomgangen av rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby kom det frem at han selv frykter å lide samme skjebne. Breivik snakker om at Sørheim og Husby har beskrevet ham på en måte som kvalifiserer til galehus. Han sa at han hadde fått brev fra en innsatt i svensk fengsel som fortalte om neddoping.

Breivik gjentok at han mener 80 prosent av innholdet i den første psykiatriske rapporten er fritt oppspinn. Han har aldri sagt det de to psykiaterne tillegger ham. Han er ikke feilsitert. Det er tatt ut av løse luften.

Det gjør et spesielt inntrykk og viser hva Breivik frykter.

Han skrev en lang kronikk om rapporten som han sendte til tre redaksjoner. I den lister han opp fem forklaringer på Sørheim/Husbys «ville» fremstilling av ham.

Den første er emosjonell nærhet til hendelsene. Den andre er inkompetanse, spesielt med tanke på politisk vold. Breivik nevnte noen eksempler på misforståelser, men de var bagatellmessige. Det oppgjøret han hadde varslet med rapporten, ble det lite av. I stedet ble det Holden og Bejer Engh som drev ham på defensiven.

De tre andre forklaringene ønsket ikke Breivik å sitere. Statsadvokat Svein Holden måtte lese dem opp: Den ene forklaringen var at en representant for regjeringen skulle instruert Sørheim/Husby. Dette innrømmet Breivik lød vilt. De to andre grunnene var økonomisk avhengighet – at Huseby og Sørheim var avhengig av det offentlige, og hevnmotiv.

– Dette ville du altså for kort tid siden at avisene skulle trykke, men nå vil du ikke en gang at det skal leses opp i retten. Kan det ha noe å gjøre med at du sitter foran fire psykiatere, spurte Holden.

– Man er ekstra forsiktig. Jeg tror på grunn no. 1, mens grunn fem er minst sannsynlig.

– Har det skjedd noe i mellomtiden, fra du sendte inn kronikken til idag, spurte Bejer Engh.

– Egentlig ikke, svarte Breivik.

Han henter inspirasjon fra avisenes kommentatorer, og ville, som dem, at rettspykiaterne skulle ta et oppgjør med sin fortid. Ellers kunne rettspsykiatrien igjen bli brukt som et politisk redskap. Mot ham.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også