Nytt

Avsnittene der Anders Behring Breivik formidler at at han har latt seg inspirere av Al Qaida er viktige. Mye med Breivik handler om teknikk og metode, og han har et merkelig kjølig forhold til metoder. Han beundrer Al Qaida for deres metoder og lærte martyrgaven av dem.

Samtidig sier han noe annet interessant. Bistandsadvokat Yvonne Larsen stiller et ledende spørsmål: hvilke andre har inspirert deg? Breivik tenker lenge før han svarer at det er alle som går inn for vold.

Utdrag fra VGs referat:

Aktor Inga Bejer Engh:- Breivik, da er vi snart ferdig med denne bolken her, men jeg lurte på om du kunne si litt om Knights Templar-nettverket er i dag. Hva slags organisasjon eller nettverk er det?
14:16 Anders Behring Breivik:- Det er ment for å være for nasjonalister og kristne i Europa. Når det gjelder militante så er det ment å være
en versjon av Al-Qaida.

14:16 Aktor Inga Bejer Engh:- Hvorfor al-Qaida? Er det noe forbilde?

14:17 Anders Behring Breivik:- Al-Qaida er den mest suksessfulle revolusjonære organisasjonen for muslimer.

– Hva KT er i dag, det vet jeg ikke, det har jeg ikke oversikt over.

14:17 Aktor Inga Bejer Engh: -Men du har flere ganger vært inne på al-Qaida, tenker du at du har noe å lære av de?
14:17 Anders Behring Breivik: -Ikke jeg. Jeg har ikke noe å lære av dem, men jeg tror at alle militante nasjonalister i Europa har mye å
lære av al-Qaida.

14:17 Aktor Inga Bejer Engh:- Hva er det med al-Qaida som er bra?

14:18Anders Behring Breivik: -Kampen eller ideologen kjennetegner al-Qaida, ved at de bruker ekstremt brutale metoder, for å påvirke
samfunnsutviklingen, spesielt i den arabiske verden. I stor grad har de hatt suksess. Vi ønsker å lage en europeiske versjon.

14:18 Aktor Inga Bejer Engh: -Er det riktig oppsummert at de er forbilledlige, ikke i hva de ønsker, men i hvordan de går fram, er det
riktig?

14:20 Anders Behring Breivik: -Det som…. hvis jeg kan forklare det på en annen måte: Jeg og andre militante nasjonalister har hatt tre
forskjellige ideologier. Den første er den historiske med Lionheart og en del andre krigshelter. [bekrefter at det er snakk om Richard Lionheart]

– Og så er det ideologiske rollemodeller og bidragsytere. Alle som bidrar til den ideologien. Til slutt er det metodemessige
rollemodeller. Skal man vurdere det militante nasjonalister i Europa har gjort er det ganske patetisk det de har gjort i dag. Derfor må man
gå på en annen side for å finne noen andre fordi det ikke finnes noen på venstresiden som er verdt å hente inspirasjon fra. Selv om vi er
anti-islamister.

Forsvarer Geir Lippestad:
– Da skal jeg lese opp det fra avhøret, fra 2. november. [Lippestad
leser at Breivik har sagt at KT i praksis er under etablering.] Hva mener du når du sier at det «i praksis er under etablering»?

15:03 Anders Behring Breivik:
– Nei,man kan vel se på det samme, hvis man ser på al-Qaida før 9/11, kan man si at de var under etablering. De ble etablert rundt 9/11. Hvis man skal jobbe for å legge fundamentet for en så stor revolusjonær bevegelse at den har som mål å samle store deler av høyresiden i Europa, er det et arbeid som tar lang tid. Det som foregår nå er bare begynnelsen, så jeg vil se på det som en
organisasjon under etablering.

15:03 Forsvarer Geir Lippestad:
– Det at dette er et glansbilde har du forklart så tidlig som 18.10.2011. Kan du huske når den første rettssakskyndige rapporten kom?
15:04 Anders Behring Breivik:
– Det var 28. november. [Lippestad: Nesten 29. november. Kan du huske
når du ikke hadde medieforbud lengre.]

– Det var vel 15., eller 12. kanskje? [Lippestad: – Ja, det er helt
riktig. desember. Altså etter sakkyndigrapporten.]

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:
– Du bruker begrepet …, vi også sier du jeg (sic!). Hvem andre har inspirert deg til aksjonen 22. juli?

15:35Anders Behring Breivik:
– Inspirasjon på hvilket område? Metodemessig eller ideologisk?
15:35 Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:
– Da tenker jeg på området drap på ungdom og voksne. Hvem har inspirert deg på det punktet?
15:36 Anders Behring Breivik:
– Snakker du om metodologi eller ideologi? [Larsen ber ham bare svare
på spørsmålet] Når det gjelder metodologi så er det al-Qaida det er deres metodebruk. Når det gjelder ideologisk så er det vel alle, hva
skal man si[Breivik tenker lenge her], alle forfattere som støtter voldsbruk.

15:36 Dommer Wenche Elizabeth Arntzen:
– Larsen, vi kan ikke gjenta spørsmål som er stilt tidligere. Ønsker du å spørre om noe annet som ikke er nevnt før?

15:36 Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:
– Jeg skal forbi Knights Templar nå. Du sa innledningsvis i går, Breivik, at du utførte disse handlingene for å bevare vår kultur og
vårt demokrati, stemmer det?

15:36 Anders Behring Breivik:
– Det er for snevert å bruke den definisjonen. Det er mye mer enn det, og det er viktig å få fram alle aspektene. Det er derfor det
innledningsforedraget ble så langt som det ble.

15:37 Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:
– Er det noen sider ved vår norske kultur som støtter opp om angrepene den 22. juli?

15:37 Anders Behring Breivik:
– Absolutt. [Larsen: Hvilke da?] Du snakker om norske prinsipper i dag. [Larsen: Og kulturen vår, som du ønsker å beskytte? .]

– Det er et godt spørsmål. Man kan si at æreskodeksene for Norges del ble også dekonstruert av AP etter 2. verdenskrig. Du kan si at de fleste menn i Norge er feminisert og mangler ryggrad. Og har ingen
æreskodeks. Så det er egentlig det gamle vi prøver å gjenopprette

15:38Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen:
– Men er det noe som skiller deg fra en terrorist i al-Qaida-nettverket?
15:38 Anders Behring Breivik:
– Forskjellen er at jeg slåss for hovedsaklig norske urfolks rettigheter og også Europas.

– Jeg ønsker ikke å invadere andre land. Folk som meg er isolasjonister, mens al Qaida er ekspansive.