Nytt

Forsvarer Geir Lippestad ønsker ikke at professor Ulrik Fredrik Malt skal fortsette sin forklaring der han går gjennom de to sakkyndigerappportene.

Malt avsluttet første del av forklaringen før pausen med å si at det var en mulighet for at Anders Behring Breivik lider av paranoid psykose.

Dette fikk Lippestad til å reagere. Han mener at spørsmålet om alternativ diagnose faller utenfor Malts mandat. Han ville derfor at retten avskar forklaringen til Malt. Lippestad viste til personvern.

Lippestad forsvarer sin klient, som ikke vil ha sin eventuelle patologi belyst. Retten viste til personvernhensyn da den utestengte barnespykiater Per Olav Næss som skulle forklart seg om da mor og sønn var innlagt til observasjon på Statens senter for barne- og ungdsomspsykiatri da Breivik var fire år gammel.

Lippested mener også alternative diagnoser vil være stigmatiserenende.

Aktor Inga Bejer Engh intervenerte og sa at Malts analyse av de to rapportene er helt avgjørende. Hans hovedpoeng er at rapportene tolker Breivik på ulik vis. Malt viser hvordan og sier at observasjonene og informasjonen kan gi andre konklusjoner.

Lippestad/Brevik oppfattet «faren». Professor Malt presiserer hele tiden at han ikke har snakket med tiltalte, og at han ikke vil stille noen diagnose. Men siden han dissekerer de to sakkyndigerapportene, og lanserer alternative fortolkninger, blir hans forklaring likvel «farlig» for Breivik.

Spørsmålet er om skaden allerede har skjedd. Ved å be om avskjæring viser Lippestad at klienten frykter all kulegraving av hans psyke.

Som Malt forklarte: Breivik har nektet all testing av hjernen, både IQ-tester og scanning. Dette ville vært viktige holdepunkter i arbeidet med å stille en diagnose, som psykiaterne dermed ble fratatt. De må stole mer på sine observasjoner.

Nettopp derfor er Malts analyse av rappportene så viktig, fremholdt aktor Bejer Engh.

Dommer Arntzen virket usikker på om Lippestads innvending kunne ha noe for seg. Bejer Engh måtte presisere at innvendingene mot rapporten er viktige når de sakkyndige i nest uke skal forklare seg for retten.

Malt er bistandsadvokatenes sakkyndige vitne.

Advokat Mette Yvonne Larsen stiller seg undrende til Lippestads anmodning.

Lippestad begjærte subsidiært at vitneforklaringen ikke ble kringkastet. Aktor Svein Holden sa seg enig i denne vurderingen.

Retten tok pause for å vurdere anmodningen om å avskjære Malt.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også