Nytt

Aslak Sira Myhre har en artikkel i dagens VG som sier noe om nivå og ideologi, både for hans egen del og avisens.

Finnes det noen nedre grense hvis man uttaler seg på den politisk korrekte tenkningens premisser? En gang gikk det viktige skillelinjer mellom Klassekampen og VG. Det gjør det ikke lenger.

For Europas del kan historien lett framstilles som en lang linje fra Romerriket via korstogene, inkvisisjonen og kolonialiseringen til Holocaust og atombomba. Og da er ikke en gang slavehandelen med.

Ingen folk eller kulturkretser kan konkurrere med det kristne Europa og USA når det kommer til massakrer og utryddelse av andre.

Den fete skriften er Sira Myhre/VGs. Sira Myhre mener en slik bevissthet om egne forbrytelser er et minstemål av anstendighet.

Korstogene i samtida