Sakset/Fra hofta

Deichman litteraturblogg har oppsummert erfaringene fra debattmøtet «Bibliotek for alle?» som ble holdt etter Lars Vilks’ foredrag om den svenske kunstneren Dan Park. I følge bloggens Ingela Nøding har flere såkalte folkebibliotek vært utsatt for kritikk etter å ha latt personer og interessegrupper fra «politisk ytre høyre fløy» få komme til orde i bibliotekrommet.

magritte.intermission-1928(1).jpg!LargeRene Magritte: Intermission (1928)

Fra et estetisk perspektiv hører «Bibliotek for alle?» muligens hjemme i dadaismen. Kunstnere innen denne stilretningen var kjent for å basere sin virksomhet på irrasjonell adferd. Nødings oppsummering har flere gullkorn.
En tidligere representant for partiet Rødt, Aslak Sira Myhre, var opptatt av at «de beste og mest interessante ordskiftene er dem som ikke beveger seg på de politiske ytterkantene». Sira Myhre kunne vise til lang erfaring med dette etter å ha vært leder for Litteraturhuset (der Muhammed Ali Chisti tidligere har forelest over temaet «Derfor hater jeg jøder og homofile»). Joakim Møllersen i Radikal Portal var på sin side mer «opptatt av at personer med ytterliggående meninger ikke skulle få tilgang til noen talerstol».
Ja, ytringsfrihet er en vanskelig kransekake å dele ut, særlig til dem som til enhver tid fortjener det minst.

 

http://blogg.deichman.no/litteratur/2014/11/26/mange-sterke-meninger-om-debatt-i-bibliotek/
http://no.wikipedia.org/wiki/Dadaisme