Sakset/Fra hofta

Arbeiderpartiet kommer ikke til å vinne tilbake sine velgere gjennom å rase over facebookfeeden til politiske motstandere, eller lage nye rutiner for varsling om seksuell trakassering i partiet, skriver Aslak Sira Myhre i Dagsavisen.

Det er ikke det at ord ikke er viktige, men ord og følelser er ikke alt, skriver Myhre. Ordene og følelsene er kanskje kjernen i den politiske retorikken, men ikke kjernen i politikken.

Og akkurat nå er et av de viktige spørsmålene i politikken knyttet til om regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet får gjennomslag for å knytte Norge til den Europeiske energiunionen, Acer, mener Myhre.

Arbeiderpartiledelsens tilslutning til avtalen (Acer, red. anm.) akkompagneres av en serie kommentatorer og eksperter med bostedsadresse rundt Oslofjorden som alle sier og skriver det samme. Det kan virke som de som er aller mest aktive i kampen om Listhaugs retorikk, i debatten i rundt metoo og alt annet som vekker harme på Facebook, er aller minst opptatt av Acer.

Grøfta mellom de styrende og de styrte graves enda djupere, skriver Myhre.

Arbeiderpartiet kommer ikke til å vinne tilbake sine velgere gjennom å rase over facebookfeeden til politiske motstandere, eller lage nye rutiner for varsling om seksuell trakassering i partiet. De kunne gjort det med å konfrontere Høyre og Frp i kampen om Acer. Dessverre virker det som retorikken er viktigere enn politikken.

 

I skyggen av Listhaug