Og det bringer meg til den andre grunnen til at Acer er så viktig. Arbeiderpartiledelsens tilslutning til avtalen akkompagneres av en serie kommentatorer og eksperter med bostedsadresse rundt Oslofjorden som alle sier og skriver det samme. Det kan virke som de som er aller mest aktive i kampen om Listhaugs retorikk, i debatten i rundt metoo og alt annet som vekker harme på Facebook, er aller minst opptatt av Acer. At over hundre ordførere, x antall fagforbund og aktivister i hele landet prøver å stoppe prosessen, forklares med kunnskapsløshet, redsel og egoisme. Det er vanskelig å tolke det som skrives som noe annet enn at folk flest, i alle fall utafor Oslo, er for dumme til å vite sitt eget beste. Det er ingen som sier det rett ut, men siden folk som oftest ikke er så dumme, er det sånn det oppfattes. Og dermed graves grøfta mellom de styrende og de styrte enda djupere.

Aslak Sira Myhre I skyggen av Listhaug