Tavle

Hanne Skartveit i VG setter ord på sine følelser.

Mediene har løpt om kapp de siste dagene, for å få Sylvi ‘i galgen’. Enig eller uenig i Sylvis Listhaugs facebookinnlegg; det er tydeligvis ikke grenser for hvor langt medier og opposisjonspolitikere ønsker å trekke denne saken i usmakelig retning.

Selv etter flere unnskyldninger fra statsråden, også i stortingssalen, hamrer de videre – og beskriver en ydmyket og slagen statsråd, slik Skartveit gjør i sin meningsytring i dag.

Vi vet alle at Arbeiderpartiet og særlig AUF ble hardt rammet av terroren på Utøya 22. juli 2011. Det betyr imidlertid ikke at enhver som er politisk uenig med ledelsen og de toneangivende i partiet, må vokte sine ord og handlinger for alltid; for å unngå stemplet ‘AP-hater’ – eller til og med bli beskyldt for å ønske at partiet blir rammet av den grusomme terroren på nytt.

Det er lavmål når vi ser en debatt som dette. Det er helt i orden å kritisere facebookinnlegget til Listhaug, og bruk av sosiale medier vil nok bli vurdert nærmere i regjeringskollegiet – men den påfølgende ‘opphausing’ i mediene og i opposisjonen er grenseløs, umoden og nærmest inviterer til konspirasjonsteorier.

Er det andre og langt viktigere saker politikerne – og media – ønsker oppmerksomheten vekk fra? Som tilslutningen til Acer, der det eneste VG har bidratt med er et innlegg om nærmest hvor dumme motstanderne av dette er. I følge en Sentio-måling sier kun 8,8 pst av den norske befolkning ja til å slutte seg til Acer nå – og Aps nære samarbeidspartner, LO, har sagt klart og tydelig nei. Var noen i AP engstelig for at denne åpenbare uenigheten innad i partiet skulle bli for synlig for velgerne? Da var det bedre å bruke innlegget til justisministeren for hva det var verdt.

Til slutt, for å sette det hele i et større perspektiv. Sylvi Listhaug får altså refs for et facebookinnlegg i Stortinget, refs av en statsråd er svært sjelden kost. Og fra et Storting som nylig ble avslørt i å administrere ett av de mest mislykkede byggeprosjektene i nyere tid og har sløst vekk milliarder. Det kan virke som det kun er følelsene som regjerer på Stortinget nå for tiden.