Nytt

Direktør for PRIO, Kristian Berg Harpviken, tar avstand fra Ola Tunanders artikkel, og fra redaksjonen i Nytt Norsk Tidsskrift som fant den verdig til å trykkes.

Det er sjelden kost at en leder må rykke ut og ta avstand fra en medarbeider på denne måten.

Harpviken ramser opp kravene man må stille til en artikkel, før han konkluderer med at:

I mine øyne lever ikke Tunanders artikkel opp til disse kravene. Grunnleggende krav om solid og etterprøvbar dokumentasjon er ikke oppfylt. Det er etisk dypt problematisk når artikkelen indikerer at ansvaret for 22. juli-terroren ligger hos navngitte stater og enkeltpersoner. Tunander vektlegger at dette bare er mulige forklaringer, men implisitt levner artikkelen etter mitt syn liten tvil om hvor han mener søkelyset bør rettes.

Jeg undrer meg over at Nytt Norsk Tidsskrift, som har hatt artikkelen til vurdering, ikke deler mitt syn, men tvert i mot anser artikkelen som faglig solid, og som et vesentlig innlegg i det akademiske ordskiftet.

Tunanders artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift

Tunanders artikkel: Inspiratorer, interessenter, innvielsesmestre og investorer i Breiviks verden