Taliban har et direktemøte med en norsk statssekretær. Det er ikke en formell anerkjennelse, men kan bli brukt som en seier av Taliban, sier ekspert.

Prio-forsker Kristian Berg Harpviken sier at møtet i seg selv ikke er en formell anerkjennelse av Taliban, og at det er oppsiktsvekkende at Taliban ikke fikk et møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Oslo.

Men det kan bli fremstilt som en seier for Taliban, mener han.

– Selvfølgelig er det bedre å møte en assisterende minister enn ikke å møte noen minister i det hele tatt. Henrik Thune er del av politisk ledelse i departementet, men i deres øyne ville det vært en helt annen signaleffekt å få møte et fullverdig medlem av regjeringen, sier Harpviken til NTB.

– Skandale
Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug mener det er en skandale at Thune setter seg ned i møte med Taliban.

– Det vi ser, er at Taliban allerede er i gang med å bruke dette kynisk og sier at møtene i Oslo er et steg i retning av anerkjennelse. Og når den norske regjeringen møter dem i dag, vil jo det bare forsterke det bildet. Dette er en organisasjon som for under seks måneder siden plyndret ambassaden vår i Kabul, og nå har man møter med regjeringen, sier Listhaug til NTB.

– Det at de i det hele tatt er i Oslo, er et stort problem, og det gjør ikke saken bedre at regjeringen i tillegg har direktemøter med dem. De vil bruke alt sånt for alt det er verdt. De ser svært fornøyde ut med å bruke dette i de intervjuene som de har gjort, sier Listhaug.

Vil følge opp i Stortinget
Listhaug mener man godt kan snakke med Taliban om å løse krisen i Afghanistan, men ikke ved å fly dem til Norge for å holde høyprofilerte samtaler, slik det nå er blitt.

Huitfeldts uttalelse om at det som skjer på Soria Moria, på ingen måte er en anerkjennelse av Taliban-regimet, er ikke Listhaug enig i.

– Det står seg ikke i det hele tatt, og det ser vi tydelig. Taliban er allerede i gang med å bruke det. For dem er det en seier at de har kommet seg til norsk jord, til Vesten og til et Nato-land. Vi har allerede gitt dem den seieren, sier Listhaug.

FrP har stilt en rekke skriftlige spørsmål til utenriksministeren om Taliban-møtene. Listhaug varsler at saken skal forfølges videre i Stortinget.

– Vi kommer til å følge det opp i Stortinget. Det første er at vi har stilt en rekke spørsmål, så skal vi diskutere veien videre i stortingsgruppa. Det kan tenkes at vi kommer til å sende flere spørsmål basert på det som kommer ut fra møtene, sier Listhaug.

Overrasket
Prio-forsker Harpviken sier at han er overrasket over at Taliban ikke stilte som krav at de måtte få møte en minister på sin Oslo-tur.

– Det viktige her er at Talibans utenriksminister ikke får møte det han og Taliban anser for å være hans rettmessige motpart. Norge har valgt ikke å møte Taliban på ministernivå, det er et veldig tydelig signal. Det er heller ingen andre land som deltar, som møtes på det nivået, sier Harpviken.

Han sier at det er andre aspekter ved møtene i Oslo som nok er viktigere for om Taliban nå får sin anerkjennelse eller ikke.

– Det faktum at møtet finner sted, og at flere av verdens mektigste utenrikspolitiske aktører er her, det tror jeg i seg selv er mye kraftigere ammunisjon enn at de møter den norske regjeringen, sier Harpviken.

Semantikk
Han sier spørsmålet om Taliban nå får anerkjennelse, i stor grad blir et spørsmål om semantikk.

– Det er riktig som Norge sier at det ikke er en formell anerkjennelse. Men det er selvfølgelig også riktig som Taliban sier, at det er en implisitt anerkjennelse av at Taliban sitter med makten, og at man må forholde seg til dem, sier Harpviken.

Han mener at en framtidig dialog og anerkjennelse av Taliban som Kabuls makthavere ligger i bakhodet for alle som sitter ved bordet på Soria Moria.

Nettopp en videre dialog kan være en av gulrøttene Taliban får for å komme med løfter om for eksempel å la kvinnene komme tilbake på skolebenken eller å styrke kvinners rettigheter på annet vis.

Utdanning og kompetanse
Det er ikke varslet at det vil komme en slutterklæring etter Oslo-møtene. Det tror Harpviken betyr at det er usikkerhet knyttet til om man kan komme med en uttalelse både Taliban og Vesten kan stille seg bak.

– Rent generelt så må jo Taliban gi noe for at denne dialogen skal gå videre. Da tror jeg de har fokusert på spørsmålet om kvinners tilgang til utdanning, sier Harpviken.

– Så er dette med helse- og utdanningssektoren interessant, der er en aksept internasjonalt for at det internasjonale samfunnet bør betale lønninger for å bevare kompetansen i helse- og utdanningssektoren i Afghanistan. Da er utfordringen å finne en måte å lønne disse folkene på sånn at pengene ikke går gjennom Taliban. Det tekniske rundt dette tror jeg det er brukt mye tid på, sier Prio-forskeren.

Også Solberg-regjeringen hentet Taliban til Norge for «fredskurs»

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.