Gjesteskribent

I hvilken grad var Maspero-massakren i Egypt, der militæret bokstavlig talt meide ned kristne koptere som protesterte mot de gjentatte ødeleggelsene av kirkene deres, et produkt av antikristne holdninger?

For å få svar på dette er det klargjørende å se på videoopptaket av Sjeik Ali Gomaa, stormuftien av Egypt, som sirkulerte i ukene før massakren. Selv om Gomaa her gir uttrykk for at muslimer kan leve side om side med kristne, og at sistnevnte har rettigheter i henhold til sin dhimmi-status, omtaler han konsekvent de kristne som kuffar — vantro — et ord som ikke vekker annet enn høyst negative assosiasjoner i muslimske ører. De vantro er fienden.

Etter å ha sitert vers 5:17 av Koranen, «Vantro er sannelig de som sier at Gud er Kristus, sønn av Maria,» utdypet han videre med å si at enhver påstand om at et menneske kan være Gud (shirk på arabisk) er den aller største synd. «Den som tror at Kristus er Gud eller Guds sønn, ikke bare symbolsk — for vi er jo alle Guds barn — men bokstavlig, har forlatt den tro som Gud krever for frelse,» og er dermed å betrakte som vantro.

For å illustrere dette ytterligere, ga Gomaa et eksempel i form av en tenkt dialog mellom kristne og muslimer:

Kristne: Du har misforstått oss. Vi tilber ikke Kristus.

Muslimer: Greit nok, da misforsto vi. Men, forresten: «Vantro er sannelig de som sier at Gud er Kristus, sønn av Maria.»

Kristne: Dette er filosofiske betraktninger som ikke kan forklares.

Muslimer: Greit nok, så er Gud altså én. Men, forresten: «Vantro er sannelig de som sier at Gud er Kristus, sønn av Maria.»

Ali Gomaa er utdannet ved Al Azhar-universitetet, der han også har virket som professor i en årrekke. Han representerer med andre ord den holdningen overfor «de andre», i dette tilfellet kristne, som er vanlig og utbredt i islam — ikke bare i «radikal islam» eller «islamisme». Ikke desto mindre er det mange i Vesten som hyller ham som moderat. Eksempelvis skrev Lawrence Wright artikkelen «Finding the Voices of Moderate Islam» i U.S. News, der han beskriver Gomaa som «en høyt ansett forkjemper for moderat islam»:

Han er nettopp den type skriftlærd som Vesten ønsker seg, på grunn av hans forsikringer om at det ikke er noen konflikt mellom islam og demokrati, og at teokratisk styre ikke er en nødvendighet. Gomaa er også blitt en forkjemper for islamske kvinners rettigheter, som han sier bør være de samme som menns.

Hvordan klarer man å forene slike solskinnsbeskrivelser med virkeligheten? Faktum er at hver gang høytstående muslimske representanter sier noe som med litt velvilje kan tolkes som å være i tråd med vestlige idealer, griper folk fra Vesten det begjærlig (samtidig som de selvfølgelig overser de mer «ekstreme» ytringene). Det samme gjelder Gomaas lærested, Al Azhar, som beskrives som «verdens hovedsete for islamske og arabiske studier».

Eksempelvis publiserte MEMRI nylig en rapport med tittelen «Sjeiken av Al Azhar uttaler i svært tolerant artikkel: Kristendommen og Jødedommen har de samme grunnverdier som islam.» Dagen etter at denne rapporten kom ut, forlangte selvsagt den samme sjeiken at den amerikanske ambassadøren måtte ta på seg hijab før hun fikk møte ham. På samme måte som islamske «radikale» tvinger kristne jenter til å bære hijab, tvinger «moderate» Al Azhar den amerikanske ambassadøren.

Javisst er det fellestrekk mellom religionene, men de er av mindre betydning enn de absolutte forskjellene som definerer forholdet mellom dem. Eller for å bruke vendingene fra Ali Gomaas eksempel: Greit nok, så deler kristendommen og islam noen grunnleggende verdier — men, forresten: «Vantro er sannelig de som sier at Gud er Kristus, sønn av Maria.»

Dette koranverset er faktisk like mye en hjørnestein i det islamske synet på kristendommen som det treenigheten, slik den formuleres i den nikenske trosbekjennelse, er en hjørnestein i kristendommen. Om dette hersker det ingen som helst tvil blant skriftlærde

Følgelig kan ikke Gomaa bebreides for dette. Som stormufti er han ganske enkelt tro mot islamsk lære. Hans prinsippfasthet er i grunnen mer prisverdig enn den tvetydigheten som vestlige økumenikere serverer når de nærmest står i kø for å forsikre muslimer om at de i bunn og grunn deler den samme tro, og dermed demonstrerer med all mulig tydelighet, i hvert fall for muslimer, at de ikke tror på noenting.

Gomaa følger altså Koranens lære om hvem som er de vantro. Da er det vel ikke urimelig å anta at han også følger Koranens befaling om hvordan disse vantro skal behandles, slik som i vers 9:29: «Bekjemp Skriftens folk [jøder og kristne] … inntil de betaler jizya og villig underkaster seg.» Selvsagt vet oppegående muslimer, som Gomaa utvilsomt er, at tiden ikke er moden for å snakke åpent om denne slags emner.

Uansett, her er enda en påminnelse om hvordan koranske vers som av vestlige ofte viftes vekk som arkaiske eller irrelevante, har en sterk innflytelse på begivenheter i vår samtid, slik som Maspero-massakren: Det samme ordet som Gomaa brukte for å beskrive kristne, brukte muslimske soldater da de åpnet ild mot og kjørte over kristne. Det samme ordet brukte et tjuetalls muslimske soldater da de torturerte en kristen demonstrant. Og det samme ordet ropte muslimer med forakt etter begravelsesfølget der kristne sørgende tok farvel med sine kjære som hadde blitt slaktet i Maspero: vantro.

 

Top Muslim Declares All Christians ‘Infidels’