Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach tar ifølge NRK til orde for at myndighetene utreder hvordan sharia-domstoler kan inkorporeres i norske domstoler. Eksakt hva en slik utredning ville avstedkomme, er ikke godt å si, men trolig ville det innebære at sharia-domstoler blir å anse som en slags voldgiftsdomstoler, hvis dommer anerkjennes og fullbyrdes i overensstemmelse med norsk […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.