Kommentar

Lagdommer og tidligere statssekretær for Sp, Per Jordal, mener at flere dommere bør engasjere seg politisk. Til tross for at utkastet til etiske retningslinjer for dommere tilsier at en dommer bør vise forsiktighet når det gjelder deltagelse i politisk virksomhet, får Jordal støtte av direktør for Domstoladministrasjonen (DA) Tor Langbach:

Det er i siste nummer av magasinet Rett på sak han ønsker at flere dommere skal begi seg ut på den omdiskuterte kombinasjonen.

– Jeg er generelt positiv til at mennesker engasjerer seg politisk, også dommere, sier han til magasinet.

Han ser at det kan være problematisk og sier at dommere ikke bør synse om alt, men at dommere heller ikke bør melde seg ut av samfunnet.

– Dommere er vant med å avveie kryssende hensyn, og det ville være rart hvis vi ikke blir betrodd å kunne håndtere balansen mellom politisk arbeid og en dommerjobb, sier han.
Etisk vanskelig

I utkastet til etiske retningslinjer for dommere som ble utarbeidet for noen år tilbake, påpekes det at en dommer bør vise forsiktighet og omtanke når det gjelder deltagelse i politisk virksomhet.

Direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, er likevel enig med Jordal.

– Dommere, som alle andre i et samfunn, bør engasjere seg politisk. Jeg har ingen motforestillinger mot det. Historisk sett har vi hatt flere dommere som også er politisk engasjert, sier Langbach, som understreker at det er hans personlige mening.

Langbach – som mener at hijab bør være tillatt i norske domstoler og at det er sannsynlig at vi får shariadomstoler i Norge – legger til at siden dommere uansett vil ha politiske oppfatninger, er det like greit med åpenhet om disse.

Leder i Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen, mener imidlertid at Jordal og Langbach trykker på et ømt punkt mht forventningen om uhildede dommere:

– Som advokater er vi opptatt av å møte en dommer i rettssalen som har en uhildet holdning til den enkelte sak og de underliggende verdispørsmål som ligger i saken, enten det er politiske, religiøse eller moralske spørsmål, sier hun.

Ansvarlig for domstolsspørsmål i Frp og medlem i justiskomiteen, Hans Frode Kielland Asmyhr, sier at det bør være helt uaktuelt for dommere å engasjere seg politisk, da dette kan underminere tilliten til domstolenes nøytralitet:

– Dommere opptrer i en svært omfattende maktposisjon for staten og de skal opptre nøytralt. Vi er helt nødt til å ha politisk nøytrale domstoler og dommere for at allmennheten skal ha tillit til dette systemet, sier han.

Han mener dommere bør kunne ha vært politisk aktive tidligere i livet, men at det må opphøre når de skal utføre et dommerembete. I verste fall kan man få et tilfelle der mange dommere er aktive i ett parti, mener Asmyhr.

Aftenposten: Ønsker seg politisk aktive dommere