Eksteriør Oslo tingrett i C. J. Hambros plass 4 i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

En tidligere dommer i Oslo tingrett er dømt til ti måneders fengsel etter at han ble tatt med flere tusen filmer og bilder som viser overgrep mot barn.

Dommeren søkte avskjed da Domstoladministrasjonen oppdaget at han kunne være i besittelse av overgrepsmateriale. Kripos’ etterforskning avslørte at han «i perioden oktober 2013 til pågripelsen i januar 2019 har lastet ned eller besittet minst 3.600 bilder og 1.300 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn», skriver Rett24.

Materialet hadde en samlet spilletid på cirka 17 timer.

Tilståelsessak

Denne uken ble den tidligere dommeren dømt til ti måneders fengsel i Follo tingrett. Saken gikk som tilståelsessak. Tiltalte fikk en tilståelsesrabatt på 15 prosent.

I dommen blir det lagt til grunn at nedlastingen i hovedsak er skjedd fra Oslo tingretts lokaler.

Materialet er ikke videreformidlet og ikke i groveste kategori. Derimot er det skjerpende at mannen utførte handlingene mens han var på jobb som dommer, ifølge domstolen.

Samfunnsproblem

«Aktor har vist til at siktede som dommer nettopp hadde i oppgave å bekjempe det stadig økende samfunnsproblem som den type kriminalitet han selv begikk representerer. Retten er enig i at det er skjerpende at siktede arbeidet som tingrettsdommer mens han samtidig begikk kriminelle handlinger. Allmennhetens tillit til rettsvesenet er et vesentlig moment for en fungerende rettsstat. Siktedes handlinger er egnet til å svekke denne tilliten, både fordi de er utført av en som utøver dømmende virksomhet og fordi de er begått i tingrettens lokaler og i direkte tilknytning til den dømmende virksomhet», heter det.

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.