Den tidligere fotballstjernen John Carew (43) er i Oslo tingrett dømt til 14 måneders fengsel for grovt uaktsomt skattesvik.

Økokrim ba om at Carew skulle dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner. Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew formelt bosatt i Storbritannia, men oppholdt seg så mye i Norge at det utløste skatteplikt.

43-åringen ble dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Retten er enig i han var skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.

Han dømmes i tillegg til å betale en bot på 540.000 kroner, som er i samsvar med aktors påstand.

Frifunnet for forsett

Carew ble frifunnet for forsettlig skattesvik og Berit Reiss-Andersen, som forsvarte John Carew, sier dommen viser at Carew er trodd på alle punkter.

– Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sier Reiss-Andersen.

Hun mener Økokrim har overreagert i denne saken.

Burde gått som tilståelsessak

– Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for Carew, sier hun i en pressemelding.

Hun berører ikke spørsmålet om anke direkte, men sier de vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. Hun opplyser at videre at John Carew selv ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i saken nå.

Også Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for anke.

– Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp. Økokrim vil nå lese dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

 

Les også:

Politi og domstoler hemmeligholder alvorlig kriminalitet. Det truer tilliten i samfunnet

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

Vil du ha en avis som forteller sannheten, så bør du vurdere et abonnement!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.