Sakset/Fra hofta

Den nye straffeloven § 185 bør studeres av alle som er opptatt av ytringsfrihet, for der står det:

§ 185 Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)religion eller livssyn,
c)homofile orientering, eller
d)nedsatte funksjonsevne

Nå har politiet i Stavanger fått smaken på å være dommer av den aksepterte samtalen, og politiadvokat Øyvind Haukland sier til Stavanger Aftenblad at de intensiverer kampen mot nett-trollene:

Folk skal vite at vi følger med på hva de poster på sosiale medier.

Slike utsagn lukter ikke særlig godt, og det er lett å se for en stab av polititjenestemenn, aktivt opptatt av å sjekke om noen der ute skriver noe de ikke burde ha gjort, for politiet er allerede i gang:

Så sent som tidligere på mandagen ble en mann i 50-årene pågrepet for å ha spredd hatefulle meldinger på sosiale medier. Til Aftenbladet sier politiadvokat Øyvind Haukland at mannen ble pågrepet på grunn av en melding han skal ha lagt ut på en åpen facebookside i forrige uke.

Til Aftenbladet sier politiadvokaten at denne meldingen er av en slik karakter at vi mener den er på grensen til hva som er lovlig i henhold til den nye straffelovens paragraf 185.

Da politiet aksjonerte på mannens adresse på Nord-Jæren, ble det tatt beslag i hans pc og mobiltelefon og også flere våpen.

Haukland sier at det er naturlig for oss å se etter våpen når vi etterforsker slike saker, og hvordan disse eventuelt er sikret. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Videre sier politiadvokaten at politiet intensiverer arbeidet med å ta de såkalte nett-trollene.

Vi har hatt flere slike saker i det siste og folk skal vite at vi følger med. Flere bestemmelser kan være treffende i denne typen saker. Denne typen ytringer kan også vurderes som trusler eller som skremmende oppførsel. Dette er også straffbart.

Med tanke på hvor hårsåre enkelte mennesker er, kan politiet få det travelt i fremtiden. For  hvem er det som skal definere hva som er hatefulle ytringer? Og hva er nå egentlig den prinsipielle forskjellen på religion og politikk? Hvorfor er det verre når diktatorer krever lydighet og respekt, enn når en gitt religions tilhengere krever det samme? § 185 åpner opp for straffeforfølgelse av svært mange utsagn som er alltid har blitt tålt i demokratiske samfunn. Vi kan faktisk komme i den situasjonen at vi etter loven må beskytte terroristers inspirasjonskilde.

Smak på uttalelsen til politiadvokat Haukland: «Folk skal vite de følger med». Etter terroren i Paris skulle man kanskje tro at politiet ville hatt oppmerksomheten rettet mot muslimske miljøer. Men er det mulig uten å komme i konflikt med § 185? Overvåking av landets opprinnelige befolkning derimot, det er åpenbart uproblematisk. Og hvorfor begrense seg til å overvåke nettet? Hva med å ha informanter på arbeidsplasser o.l? Mulighetene er mange, det er garantert noen arbeidsledige Stasi-agenter fra tidligere DDR som kan politiet råd.

Jeg tror svært mange vil ha ringeakt overfor religionen til dem som dreper uskyldige mennesker i Allahs navn, nå er det blitt straffbart å gi uttrykk for det. Er det dem PST mente da de sa at de fryktet høyreekstreme mer enn islamister?

 

 

http://www.nrk.no/rogaland/politiet-arresterte-mann-for-netthat-1.12656706