En dommer ved Oslo tingrett har avsagt flere dommer i overgrepssaker mot barn, melder rett24.no. Han er selv siktet for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Dommeren ble i forrige uke siktet for å være i besittelse av overgrepsmateriale i form av bilder som seksualiserer barn. Han har fratrådt sin stilling.

Siktelsen førte til at advokat Thea W. Totland i Barneadvokatene ba om en granskning av alle relevante saker der dommer hadde vært involvert.

Oslo tingrett har deretter gjennomgått alle saker der dommeren har vært involvert i de siste fem årene, og har kommet fram til at dommeren har avsagt dom i seks straffesaker som dreier seg om overgrep mot barn.

Fire av disse sakene har senere vært behandlet i lagmannsretten, én er tilståelsessak og én er henvist til ankeforhandling i lagmannsretten, skriver rett24.no.

– Vi er fornøyd med en rask og effektiv gjennomgang av Oslo tingrett, selv om de med fordel kunne gått enda lenger tilbake i tid enn de fem siste årene, sier advokat Totland til NRK.

Undersøkelsen viser at dommeren i disse årene ikke har behandlet noen barnevernssaker, foreldretvistsaker eller saker etter barneloven der mulige overgrep mot barn har vært tema, melder NRK.

Sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett opplyser at samtlige avgjørelser er oversendt til Advokatforeningen og Riksadvokaten.

Den siktede dommeren har nektet straffskyld. Kripos skal etterforske saken videre.

Kjøp bokpakken med bestselgerne fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.