Nytt

En dommer i Oslo tingrett er siktet for besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Saken etterforskes av Kripos. Dommeren er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 311, første ledd.

– Siktelsen omhandler å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, opplyser Kripos.

Ransaking og beslag

– Det har blitt gjennomført ransaking i anledning saken, etterforskningen består blant annet i å gjennomgå beslag, heter det videre.

Det er Riksadvokaten som har besluttet at Kripos skal etterforske saken.

– Domstolsadministrasjonen kan naturlig nok ikke kommentere siktelsen og den pågående etterforskningen. For ytterligere spørsmål og kommentarer må vi henvise til Kripos, opplyser Domstolsadministrasjonen.

Til NTB opplyser kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett at hun ikke kjenner til at det er berammet noe fengslingsmøte i saken.

Avskjed etter avhør

Til Rett24 forteller sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett at domstolen ble kjent med siktelsen tidlig mandag.

– Siktede ble avhørt tirsdag og onsdag. I forbindelse med dette satte vi gang med å se på spørsmålet om suspensjon. Da avhørene ble avsluttet onsdag, var han midlertidig suspendert. Torsdag søkte han avskjed, noe som ble innvilget umiddelbart, sier sorenskriveren.

Han viser til Kripos for spørsmål om siktelsen og om domstolens tekniske utstyr er brukt i forbindelse med lovbruddet som dommeren er siktet for.