Sakset/Fra hofta

Google analytics viser at document.no hadde 73.000 unike lesere i august. Det er en dobling.

Den økende leserskaren betyr større ansvar, større muligheter.

Document.no’s betydning som publiseringsplattform øker. Det blir mer interessant å sende inn innlegg. Det går helt greit å skrive under pseudonym, som kjent gjør flere det, og har gode grunner for det. Anonymitetsdebatten unngår å ta opp hvorfor det er blitt slik i dagens Norge at fornuftige mennesker må skrive under pseudonym. Men slik er det og vi kan fortelle skrekkeksempler på hva som skjer hvis man ikke gjør det.

Vi vil holde stø kurs redaksjonelt: sette problemene under debatt, som en annen Brandes, og kan i samme åndedrag spørre: hvor ble kulturradikalismen av? En tradisjon som bekjenner seg til kritikk og den frie tanke kan ikke velge politisk korrekthet uten at det får konsekvenser.

Det er i dag et voldsomt trykk i mediene om å gå i samme strøm. Men understrømmen sier noe annet: den vil ha alle fakta på bordet, andre kommentarer og analyser. Terje Angelshaug, tidligere leserombud i Bergens Tidende, skrev i Journalisten at avisene må se å skaffe seg mer varierte kommentatorer. Det må bli større mangfold. Dagens trend er den motsatte. Det kan være det kommer inn et mangfold, men da et flerkulturelt, som tror at konsensus er lik Norge.

Slik er det ikke. Det er derfor en viktig korreksjon å utføre document.no’s arbeid. Mener vi.

Vi håper leserne som ser det slik, er med å bidra til å gi redaksjonen det økonomiske grunnlag som er mulig for å fortsette driften. Ikke bare på dagens nivå, men til å styrke arbeidet. Vi hadde sårt trengt en daglig leder som samlet alle tråder. Et praktisk, smart menneske. (Frivillige bes melde seg). Som AS må det formelle være i orden. Vi må spesialisere oppgavene.

Foreløpig har vi ikke mottatt en krone i offentlig eller halvoffentlig støtte. Det ble bare slik. I ettertid kan det vise seg å være en styrke. Uavhengighet økonomisk og redaksjonelt går ofte parallelt. At dette ikke diskuteres i sammenheng med pressestøtten betyr ikke at den ikke er der.

Vi tror også at leserne ønsker at vi skal fortsette langs samme spor.

Store oppgaver står for døren.