Nytt

En meningsmåling viser dyp og utbredt motvilje mot niqab, burka og hijab blant svensker. Forskerne bak undersøkelsen er ikke i tvil: det må skyldes islamofobi.

Det er den svenske Kyrkans tidning som kan berette om hvor angrepet svenskene er av islamofobi. Det er en diagnose som kan stilles, og man undres: finnes det mulighet for bedring?

Islamofobin är mer utbredd än den allmänna invandrarfientligheten, menar sociologiforskare från Uppsala universitet i årets Mångfaldsbarometer. De ser negativa attityder mot muslimska slöjor som ett tecken på det.

Studien visar att svenska folket har en negativ inställning till muslimska slöjor, det kan vara tecken på islamofobi, menar forskarna.

Drygt 85 procent av mångfaldsbarometerns svarande tycker att det är oacceptabelt för kvinnor att bära burka och drygt 81 procent tycker att det är oacceptabelt att bära niqab. När det kommer till samtliga slöjor visar rapporten att det finns ett stort motstånd bland drygt 30 procent av svenskarna och av dessa hyser drygt 20 procent ett extremt stort motstånd. Endast 1,7 procent av svenskarna svarade att de inte hyser något motstånd mot muslimska slöjor. Studiens författare menar att resultaten kan betraktas som en indikator för islamofobi.

4,9 procent av de svarande har extremt negativa attityder till mångfald och invandrare, det bör jämföras med de 20,1 procent som hyser extremt motstånd mot slöjor, menar forskarna som därmed ser att islamofobin är betydligt mer utbredd än den allmänna invandrarfientligheten. De som hyser extremt motstånd mot slöjor är främst av män utan högskoleutbildning.

De generella resultaten i mångfaldsbarometern visar att negativa attityder mot mångfald har sjunkit något sedan förra året.

Nära tusen personer deltog i undersökningen som ska visa svenskarnas attityder till etnisk mångfald.

Motstånd mot slöjor som indikator på islamofobi