Nytt

Antall svensker som er negative til mangfold øker. Det er størst økning blant kvinner og høyt utdannede, grupper som ellers er positive. Dette uroer forskerne.

För fjärde året i rad görs mångfaldsbarometern. 2005 hade 3,8 procent av befolkningen extremt negativa attityder. I år har andelen ökat till 5,7 procent. För män har ökning gått från 5,3 procent till 7,5 procent och för kvinnor från 2,3 procent till 4,1 procent.

– De extremt negativa attityderna ökar, och det tror vi hänger samman med vad som händer i Europa. Det är inte bara äldre utan också yngre som är negativa, säger Orlando Mella, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

Fortfarande tillhör svenskarna de mest positiva till mångfald och invandrare i Europa. Men de nya extrema attityderna oroar forskarna.

– Det är överraskande för oss att kvinnorna blir fler i gruppen, det hade vi inte väntat oss. Svenska kvinnor brukar vara mycket positiva till mångfald, säger Orlando Mella.

Vad innebär den negativa bilden?
– I dag är svenskar generellt positiva till mångfalden, men växer gruppen extremt negativa kommer den att påverka övriga, säger Mella.

Fler svenskar negativa till mångfald
Allt fler svenskar har extremt negativa attityder till mångfald. Det visar årets mångfaldsbarometer från Uppsala universitet som DN tagit del av. Nytt är att de mest negativa är kvinnor och högutbildade.