Utenriksminister Carl Bildt og migrasjonsminister Tobias Billström viste til opionen da de krevde avtale om retur av irakere. Det er helt feil. Svenskene er bare blitt mer tolerante for flyktninger, skriver Svenska Dagbladet.

Først bruker avisen Wikileaks-dokumenter der Bildt og Billström viser til opinionen. Men det er helt «fel» ifølge ekspertene avisen har snakket med. Svenskene er blitt mer tolerante.

Det har de kanskje blitt inne i hodet på ekspertene, og i journalistenes hoder. Men for alle andre med øyne i hodet er det motsatte tilfellet. Men et sjikt av svensker oppfører seg som kvinnene i Stepford: de har drukket av en vannkilde som gjør dem konstant beruset.

Statistikken SvD siterer viser bare marginale bevegelser, og er ikke noe å slå i bordet med.

Att inställningen till flyktingmottagande blivit restriktivare finns heller inget som tyder på. Tvärt om, svenskarna har blivit mer positivt inställda. År 2003 tyckte 50 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 2007, när samtalen som refereras i dokumentet ägde rum, hade siffran sjunkit till 49 procent. 2009 hade andelen sjunkit ytterligare, till 46 procent. Samtidigt ökade också andelen som är för att vi tar emot fler flyktingar från 24 procent 2003 till 26 procent 2007.

Bildt viste til æresdrap i forbindelse med irakere, men slike enkelthendelser har ikke hatt noen innvirkning på opinionen, påstår «ekspert» Marie Demker.

Enligt henne finns det inga studier på hur hedersmord påverkar attityden till invandring och flyktingar.

– Jag uppfattar det som att de hänvisar till specifika händelser, alltså morden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi. Men att de händelserna skulle ha lett till ökad restriktivitet mot invandrare finns det ingen grund för, säger Demker.

Det er et studium verdt å se hvordan svensk presse skyter ned alle tendenser til at virkeligheten presser seg på og forstyrrer idyllen.

Experter: Ingen grund för flyktingpåståenden

Ministrarna Tobias Billström och Carl Bildt hävdade att opinionen i Sverige krävde hårdare invandringspolitik, visar SvD:s avslöjande.
Men uppgiften stämmer inte. Istället ökar hela tiden toleransen för flyktingmottagande.