Hundrevis av soldater støttet av stridsvogner har rykket inn i opprørsbyen Daraa i Syria, også i Duma, en forstad til Damaskus, har soldater rykket inn. Regimet vil kvele opprøret

Alle telefon, mobil og internettforbindelser med Deraa er brutt, forteller representanten for Human Rights Watch, Nadim Houri, til BBC World Service.

Det sies at soldatene tar med seg likene av menneskene de dreper for at folk ikke skal kunne gå i begravelsesfølger. Men dette vil neppe dempe, trolig øke raseriet.

På en måte har Assads regime erklært folket krig, i det minste lokalt. Det samme gjorde faren, Hafez al-Assad, i 1982 i byen Hama. Anslaget på drepte varierer fra 10.000 til så mange som 40.000.

Vil verden kunne sitte stille og se på noen lignende utspille seg? Noe som vil stille volden i Libya fullstendig i skyggen? Der ble det som kjent intervenert av humanitære grunner.

Houri sier at HRW forlanger at FN iverksetter en granskning. Antall drepte har passert 300. De skyldige må stilles til ansvar, sier Houri.

Human Rigths Watch forlanger videre at EU og USA innfører sanksjoner mot regimet: handelsavtaler må fryses, ledende personer må få innreiseforbud, bankkonti må sperres. Det må sendes tydelige signaler til Syria om at hvis de fortsetter langs den linjen de nå følger, vil både regimet og dets ledere bli internasjonalt pariaher.

Hittil har USA og EU bare fordømt volden.