Nytt

Islamsk Råd Norge (IRN) mener at praksisen med obligatoriske besøk i andre religioners gudhus i skoletiden bør opphøre.

Som muslim har man krav på fritak fra besøk i andre religioners gudshus, hvis man ønsker det , mener Islamsk Råd Norge (IRN).

– Man skal heller ikke tvinge kristne barn til å besøke moskeen eller jødiske barn til å besøke kirken, sier generalsekretær i IRN, Mehtab Afsar, til Aften.

Uttalelsen kommer etter at det ble kjent at grunnskoler i Oslo erfarer at muslimske foreldre holder barna hjemme når skolen skal besøke jødiske institusjoner.

Det siste er en oppkonstruert problemstilling som bare vil øke dersom det blir satt fokus på den, mener generalsekretær i IRN Mehtab Afsar:

– Dette er et oppkonstruert problem. Jeg tror fokus på dette i mediene vil være med på å øke problemene. Samtidig er det særlig viktig å rette fokus mot islamofobi og skepsis mot muslimer generelt, sier Afsar til Aften.

Dagsavisen: – Muslimer bør fritas fra synagogebesøk