Nytt

På et slakteri i Stod på Steinkjer henger 100 reinsdyrskrotter på kjøla, sertifisert for det muslimske markedet. Skrottene henger i et rom, adskilt fra andre rom. Islamsk Råd Norges (IRN) generalsekretær Mehtab Afsar har inspisert at halalslaktingen går riktig for seg og at alt er rent i henhold til halalplanen.

Generalsekretæren i Islamsk Råd i Norge var mandag på besøk i lokalene til Vilteksperten i Stod for å inspisere slakteriet og for å se om halalplanen som er laget, er implementert i bedriften. Han ville se hele anlegget for å se om det var rent  i henhold til denne planen.

Afsar forsikrer om at dyrevelferd er viktig ved halalslakting, men unngår å si noe om selve slaktemetoden. Han viser i stedet til momenter som at dyret skal være uthvilt og ikke plages.

-Dyrevelferd er vesentlig. Dyret skal behandles pent under transport og ikke plages. Det skal ha mat og drikke, og være uthvilt når det slaktes. Det skal heller ikke være tilskuer til at et annet dyr slaktes.

Det aller viktigste er likevel at halalslaktet kjøtt ikke må berøre annet kjøtt

-Hovedessensen er at halalslaktet ikke må komme i berøring med annet kjøtt. Det må være tydelig adskilt

Det er Islamsk Råd Norge som har levert halalplanen til Vilteksperten. IRNs generalsekretær avlegger så bedriften et besøk for inspeksjon og skriver en revisjonsrapport. Basert på rapporten vil halalkomiteen i IRN evt godkjenne halalslaktingen, og da vil bedriften bli sertifisert og kan bruke IRNs logo på kjøttet.

 

Halalslakt av rein for første gang