Aften skriver 10.februar om småbarnsbefolkningen i Oslo som har vokst med 18 prosent de siste fem år. I den anledning er familen Klemsdal intervjuet. De har etter en tid i enebolig i Nittedal flyttet tilbake til Oslo. Familien setter pris på det urbane livet på Bjølsen i Oslo. Er denne familien representativ for økningen av småbarnsbefolkningen i Oslo?

Oslo rundet 600 000 innbyggere rundt nyttår. I 2030 kan vi være 782 000. Familien Klemsdal er ikke alene om å sette pris på bylivets kvaliteter.

-Vi ser at folk utsetter flyttingen fra Oslo og indre by i forhold til hva de har gjort tidligere. Trenden er at mange velger å bli til de nærmer seg 40 år. Dermed bidrar de – sammen med høye fødselstall – til at Oslo får flere barnefamilier. Flere enn tidligere velger nå å bo med barn i indre by.

Det legges vekt på at dette vil gi Oslo store utfordringer i forhold utbygging av skoler, barnehager og kollektivtrafikk.

Med dagens befolkningsutvikling i Oslo betyr det at vi må bygge en norsk kommune hvert år. Den høye forventede veksten i Oslo gjør det ennå viktigere å jobbe med demografiske spørsmål. Vi må vite hvilke grupper vi må legge til rette for.

Det er å anta at Oslo står overfor enorme utfordringer, og den største vil antagligvis være den demografiske utviklingen. I Groruddalen flytter norske barnefamilier ut og fremmedkulturelle tar over. Gran og Rommen skole var de første skolene i Oslo som ikke tok opp etnisk norske elever i første klasse. Det skjedde i fjor. For de som ferdes i Groruddalen er det ingen tvil om at mange norske barnefamilier er på vei ut av Oslo, eller planlegger å komme seg ut. Det har noe med kostnader å gjøre, mange fra Groruddalen har ikke råd til boliger i attraktive områder innenfor Oslos grenser. Mange bosetter seg derfor utenfor byen i mer norske områder som er økonomisk gunstige. Fremmedkulturelle familier tar over og det man observerer med det blotte øye er at disse har i snitt flere barn enn norske familier.

VG skrev om dette i 19.mars i fjor og mye tyder på at den opprinnelige norske befolkningen er i ferd med å byttes ut.

De fem siste årene er antall skoler hvor norskspråklige elever er kommet i mindretall økt med 18, fra 40 til 58.

Ved årtusenskiftet hadde 31 prosent av elevene i Oslo minoritetsbakgrunn.

Ti år senere er andelen steget til 40 prosent. Andelen minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen har vokst med ett prosentpoeng i året, noe som betyr at elevene med norsk som morsmål vil være i mindretall i 2021, om økningen fortsetter som i dag.

Dette er ikke en problemstilling Aften lufter på noen måte. De vektlegger kun at det er utfordrende utbygginger som må til, samt at dette er en fordel. Oslos finansbyråd Kristin Vinje sier:

-Veksten er et tegn på at Oslo tilbyr et mangfoldig og attraktivt arbeids- og næringsliv og at vi har greid å skape trygge bomiljøer.

Trygge eller utrygge bomiljøer. Det er ihvertfall skapt bomiljøer hvor nordmenn, ihvertfall barna deres, er i mindretall. En statistisk sak som indikerer hva som er på gang i Oslo, er at for tredje år på rad, er Mohammad det mest populære guttenavnet.

http://dittoslo.no/nyheter/mohammad-og-sara-er-mest-populere-1.5982834

Artikkelen i VG finnes her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=591839

Artikkelen i Aften er skrevet av Astrid Løken. Den var ikke på nett kvelden 10.februar, men kan dukke opp et sted hos Aftenposten: www.aftenposten.no

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂