Nytt

Statens vegvesen har sendt ut en håndbok om trafikk for og til Det nye Norge, som viser en kvinne iført niqab.

Bildets tittel: Her kommer framtida.

Bildet har fått såpass stor oppmerksomhet at etaten har valgt å trekke bildet. Da VG første gang henvendte seg til kommunikasjonsdirektør Sissel Faller, svarte hun:

– Unnskyld, men hva er egentlig en niqab?

Kommunikasjonssjef Kjell-Bjørn Vinje innrømmer glipp og feilvurdering, men VG kommer heller ikke til bunns i hvordan bildet kom i stand: hvem fikk ideen, hvem godkjente den?

Bildet var nemlig ikke innkjøpt, det er produsert av Statens Vegvesen. Damen på bildet bruker ikke niqab til vanlig. «Noen» fikk altså ideen at et slikt plagg hører hjemme som symbol på Det nye Norge.

Man får et inntrykk av at man «leker seg» og at niqab var et morsomt symbol på mangfold.

Det synes ikke Kadra Yusuf.

– Med mindre de prøver på å drive en slags propaganda for niqab, er dette kunnskapsløst. Vi er et flerkulturelt land, og det heier jeg på, men niqab er ikke en naturlig del av dette. Niqab er ikke en naturlig del av islam heller, så dette blir helt feil, sier Yusuf.

En stor statlig etat synes ikke å ha peiling om hvilke signal den sender ut, både til muslimer og ikke-muslimer. Ett av islamismens sterkeste undertrykkende symboler kjøres frem og får dermed myndighetenes godkjent-stempel. Når det kommer reaksjoner blir man overrasket: det var ikke slik ment.

Det er sikkert ikke slik ment når man tillater burkinier i bassengene og tillater kjønnssegregert svømming.

Frps Per-Willy Amundsen mener dette er et bevis på hodeløs islamisering.

Han reagerer kraftig på det han mener er et forsøk på å normalisere bruk av burka og niqab.

– Dette er et klart eksempel på islamisering – i dette tilfellet islamisering av Statens vegvesen, hevder Amundsen.

– Det er snakk om ett enkelt bilde i en stor brosjyre. Hvorfor er dette, etter ditt syn, så alvorlig?

– Fordi signaleffekten er viktig her. Dette er ikke noen glipp fra vegvesenet sin side. Det er ikke akseptabelt at et statlig organ forsøker å bidra til at niqab blir et normalt og akseptert plagg i Norge.

Rett etter at VG tok kontakt ble bildet fjernet fra Statens Vegvesens hjemmeside.

Kommunikasjonssjef Vinje innrømmer at noen innad reagerte, men det var altså ikke nok til at etaten så det kritikkverdige. Først da mediene interesserte seg for saken ble det ballade.

Leder av Statens Vegvesen Vegdirektoratet er tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen (Ap). Et slikt bilde reflekterer forestillingene man har om hvordan Det nye Norge ser ut, hva som er normalt.

Fjerner niqab-bilde etter totalslakt

Les også

-
-
-
-
-
-
-