Kommentar

I det nye budsjettforslaget for Oslo kommune er støtten på 1,6 millioner kroner til Oslo Freedom Forum strøket. Magnus Marsdal i tenkesmien Manifest Analyse er glad hvis de har bidratt til at støtten er trukket.

Marsdal har fremmet en rekke harde anklager mot Oslo Freedom Forum og lederen Thor Halvorssen, både at han har deltakere med et tvilsomt forhold til et kuppforsøk i Venezuela, og at han mottar penger fra suspekt hold.

Marsdal inngår her i en kjent venstreorientert tradisjon, hvor venstresiden ikke bare kritiserer, men vil at politiske motstandere skal fratas støtte og ekskluderes.

– Hvis Oslo kommune lar være å støtte Halvorssens forum, er det positivt for Oslos omdømme som fredsprishovedstad, mener han.

Han bekrefter overfor Dagbladet at de har sendt et skriv til norske organisasjoner og organer som har støttet Oslo Freedom Forum.

Den 18. november begynner globaliseringskonferansen i Oslo. Den er støttet av både Norad, Fritt Ord og Klassekampen. Det er et vidløftig arrangement, akkurat som Oslo Freedom Forum. Helt klart med en politisk radikal profil. Kan det være problematisk? Ikke i Norge. Der er venstreorientert per definisjon ikke noe problem. Kun hvis det er høyreorientert.

Man utvikler mao en enøydhet, og ser ikke lenger med dybdesyn.

Det er ut fra programmet all grunn til å sende en infomappe rundt feks. til Norad og Fritt Ord, og spørre om de er bekvemme med støtten.

Vi siterer fra programmet:

Noe er feil når media og politikere selv velger å bruke retorikk som får asylsøkere og flyktninger til å høres ut svartedauden anno 2000tallet. Det har sjelden vært snakk om så mye strøm, flom og andre naturkatastrofer som når det har handlet om asylpolitikken. Allikevel fører Norge en politikk som stenger folk ute, ikke bare fra landets grenser, men også fra våre rettigheter. Asylsøkere er ikke et problem, det er vårt ansvar.

Dette er en velkjent militant retorikk på venstresiden som identifiserer de onde og de gode kreftene. Det har vært en konstant i de siste tiårene, og det gir dørgende kjedelige debatter.

Når man anlegger samme enkle perspektiver på vanskelige politiske konflikter, får man underlige resultater:

Venstresidens frykt for Islam

Europeiske muslimer opplever å bli diskriminert på mange felter i samfunnet, viser undersøkelser. De opplever en overveldende negativ presseoppmerksomhet og i økende grad blir det innført lovforbud som regulerer muslimske religiøse uttrykk. I den norske debatten har deler av venstresiden vært nølende og usikker på hvordan denne debatten skal angripes. Noen har fremmet forbudslinjen mot religiøse symboler og hevdet at Islam undertrykker norske muslimske kvinner. Den økende islamofobien er også synlig på den norske venstresiden. Med dette arrangementet ønsker vi å sette et kritisk fokus på redselen for Islams plass i det norske samfunnet.

Tidspunkt Fredag 19/11, 14.00-16.00 Rom Møller
Innledere Akhtar Cahudry, Heidi Nordby Lunde Møteleder Kari Helene Partapuoli Panel Mariette Lobo, Marthe Michelet, Iffit Qureshi

Islamofobien er også synlig på venstresiden? Her skal det drives moralsk og politisk mobilisering. Med anstrøk av vekkelse.

Anti-Globalisering, kamp mot Monsanto, for Hugo Chavez og Hamas, inngår i buketten av «motstand». Midlene gjør det mulig å invitere en mann som Abdel Bari Atwan som ikke lar noen sjanse gå fra seg til å så tvil om Vesten generelt og Israel spesielt, mens islamistene fremstilles som uslåelige motstandere.

Palestinsk motstand

Uten palestinsk lederskap?
Paneldebatt med ledende Midtøstenkjennere fra Norge og Palestina/London. De vil snakke om hvor den palestinske motstanden står nå og hvordan denne føres uten en samlet ledelse.

Tidspunkt Søndag 21/11, 11.00-13.00 Rom Møller Innledere Line Khateeb, Abdel Bari Atwan Møteleder Gjermund Skaar Arrangør Palestinakomiteen, SV og AUF

Strategimøte om virkemidler mot okkupasjon
Hvilke sanksjoner treffer best, og hvordan mobilisere til disse? I Norge og i store deler av verden følger folk med på okkupasjonen av palestinsk land. Med dette følger også ønsket om å hjelpe palestinerne. Hvilke sanksjoner og virkemidler kan brukes mot Israel, hvor er det skoen trykker. Er det konkrete selskaper eller områder innenfor næringslivet som vil treffe okkupanten?

Tidspunkt Søndag 21/11, 13.00-14.00 Rom Møller Innledere Liv Tørres Møteleder Gjermund Skaar

Man svermer også for maoistene i Nepal, de har jo «lykkes» med sin motstand.

Kan bevegelser i Sør lære noe av maoistene i Nepal?
Vi ønsker å diskutere om andre bevegelser i Sør kan lære noe av maoistene. Om maoistene fører en legitim kamp eller står for grove brudd på menneskerettighetene. Tema vil avhenge mye av hva som skjer de nærmeste månedene i forhold til ny grunnlov, generalstreik, eventuelt militærkupp etc. Er maoistopprøret et eksempel på at fattige bønder tar makta i landet, eller baner det vei for fremveksten av autoritære krefter?

Minst to innledninger med ulike perspektiver på maoistbevegelsen.
Tidspunkt Søndag 21/11, 11.00-13.00 Rom 5 Innledere Stian Skaalbones, Mari Røsjø Møteleder Maren Kurdøl

Riktignok formulerer man det som et spørsmål, men ser man alle motstandssakene i sammenheng så er det neppe tvil om hvor sympatien ligger.

At perspektivet er ekstremt avleses av omtalen av møtet Norge i krig, der også Balkan hevdes å være ledd i en «imperialistisk krigskjede». Er det USAs kamp for å redde Bosnias muslimer og kosovoalbanerne man tenker på som imperialistisk?

Stormøte. Norge i krig
– forsvarer for imperialisme og strategiske interesser?

Krigen i Afghanistan er en del av den imperialistiske krigskjeden i verden, som Balkan og Irak. Motivene for å gå til krig er ofte økonomiske interesser eller kontroll over naturressurser. Ikke for å skape demokrati, respekt for menneskerettigheter eller kvinnefrigjøring som det ofte blir hevdet. Norge har gang på gang klappet seg på skulderen som den store fredsbyggeren i verden, men i Afghanistan deltar vi i aktiv krigføring, samtidig som vi nedprioriterer humanitært arbeid og sender tilbake flyktninger.

Når exit-strategiene nå debatteres, også på NATO-toppmøtet i Lisboa samtidig med oss, skal Norge gå foran sammen med Nederland, Canada, Italia m.fl. eller stritte i mot sammen med generalene i USA og Hillary Clinton? Hva slags støtte og hjelp skal vi gi til det afghanske folket i den perioden som nå kommer?

Tidspunkt Lørdag 20/11, 13.30-15.30 Rom Sal A Innledere Erling Borgen, Merete Taksdal Panel Bjørnar Moxnes Arrangør Norges Sosiale Forum

Det hele toppes med et ønske om at protestbevegelsen mot nedskjæringene i Europa må føre frem. Vi har sett eksempler på hva disse protestene betyr i praksis, i byer som Athen og nå sist i London.

Kan arbeiderklassen vinne mot elitene i Europa?
Generalstreikene og massedemonstrasjonene mot kutt i velferdsstaten har rystet elitene i Europa. Protestene er en inspirasjon for alle som mener at kapitalistene skal betale for sin egen økonomiske krise. Hensikten med møtet er å lære av de beste og mest optimistiske erfaringene fra venstresiden i Europa, og diskutere hvordan kan vi styrke den sosiale kampen i Europa.

Tidspunkt Lørdag 20/11, 16.00-18.00 Rom Sal C Innledere Roy Pedersen, Galia Trépère, Turid Thomassen, Constantinou Petros Møteleder Torgeir Holgersen Arrangør Rødt og Internasjonal gruppe i Oslo SV

Det går en rød tråd gjennom programmet som er samfunnsundergravende. Hadde debattene vært reelle debatter hadde det ikke betydd så mye at tema og spørsmål var politisk tendensiøst. Men dette er den tradisjonelle incest-kulturen: keep it in the family. Det er viktigere å bli indoktrinert enn opplyst.

Dette er mainstream-venstreside, med oppslutning fra Rødt, Redd Barna, AUF og SV.

Det er politisk kamp i betydning – nedkjemping av andre med andre meninger – som denne konferansen representerer. Derfor er motstanden mot Oslo Freedom Forum helt konsekvent fra Marsdal og Manifest Analyse. De vil ha monokultur.

Sjekk programmet nærmere på globalisering.no

Foreslår å strupe millionstøtte til Oslo Freedom Forum