Asle Toje kommer til Documents Venner torsdag 4. november for å snakke om «Kulturkamp på norsk». Et stort og omfattende tema.

Enkelte har ytret ønske om å ha en politisk debatt om dagens politiske situasjon. Tojes foredrag kan være anledningen, da det skal handle om nye fronter i dagens politiske Norge. Det går an å snakke om et nytt høyre, men noen som oppfyller disse kriteriene vil sikkert reservere seg mot å bli plassert på høyre side. Flere definerer seg eller kommer fra venstresiden og føler at det er venstresiden som har forlatt dem, ikke omvendt. Felles er en følelse av oppbrudd, at gamle skillelinjer ikke gjelder lenger.

Det er visse temaer som går igjen: en bekymring for fravær av balanse i offentligheten. Norge har nesten ikke medier til høyre for sentrum. Denne glidebevegelsen mot et politisk korrekt hegemoni er noe av det mest karakteristiske som har skjedd de senere år. Det kalles «modernisering», men er like mye en ideologisering, og premissene for denne ideologisering er sjelden eller aldri til debatt, ganske enkelt fordi man ikke ønsker det. Maktpåliggende er å bevare følelsen av normalitet.

Men det er stor uro og misnøye med medienes fremstilling. Nettet er den store jokeren. Stemningen på nettet er ikke til å ta feil av, og den får eliten til å skjelve. Det gjelder å stemple den som grumsete instinkter fra folkedypet.

Hvordan skal man arbeide politisk i en situasjon der motstanderne sitter med posisjoner og ressurser? Mens man selv sitter med noe av svarene, dvs. en mer korrekt beskrivelse av tingenes tilstand.

Utviklingen kjennetegnes av at alt skjer med rasende fart. Bare det å bevare en realitetssans, en felles oppfatning av hva som skjer, er en viktig demokratisk oppgave. Det som skjer i Malmø er skremmende.

Dette og mer til vil Asle Toje sikkert komme inn på. Da han lanserte begrepet «kulturkamp» for et par år siden hadde Klassekampen og Dagbladet problemer med å skjønne hva det handlet om. I dag skjønner vi litt mer.

Dato: torsdag 4. november, kl. 1900

sted: Oslo Militære Samfund

inngang: kr. 100,-

Dette er for øvrig årets siste møte. Sosialt samvær etterpå.

påmelding: document.kontakt@gmail.com