Ved månedsskiftet vakte Adresseavisen oppsikt da man makulerte 90.000 innstikk fordi de inneholdt Jan O. Henriksens tegning av Kurt Westergaard og hans Muhammed-karikatur, og sjefredaktør Arne Blix – som til og med vegret seg for å beskrive den anstøtelige tegningen muntlig – forklarte i fagbladet Journalisten:

– Jeg ønsker som sagt ikke å beskrive tegningen. Men den kunne misforstås og bli oppfattet som en provokasjon. Adresseavisen publiserer ikke noe for å vise at vi kan eller tør, eller for å provosere.


Til NRK Trøndelag sier Henriksen at han tegnet den omstridte dansken med en av hans Muhammed-karikaturer i hånden. Han kaller tegningen ufarlig og forteller at den ble godtatt av redaksjonen, men aksepterer omgjørelsen som uproblematisk. Tegneren antar at sikkerhetshensyn spilte en sentral rolle, men det benekter Blix.

– Sikkerhet var ikke en del av vurderingen, siden vi allerede var kommet til at tegningen kunne oppfattes eller framstilles som en provokasjon, noe Adresseavisen ikke ønsker.

Ingenting å komme etter, med andre ord.

Med mindre det er den franske ambassaden som ikke ønsker å bli assosiert med ting som kan oppfattes eller fremstilles som en provokasjon, da – sånn som for eksempel Håkon Gullvågs Palestinakunst. Det franske kulturinstituttet har, på ambassadens henstilling, fjernet to av Gullvågs bilder, blant annet et av det israelske flagget – tilgriset av blod.

Palestinakomitèen er regelrett forferdet over slik sensur, og Adressa går umiddelbart på barrikadene for den truede retten til provoserende ytringer, altså ytringsfriheten. I Damaskus, Syria:

Fjerningen av de to bildene er et angrep på ytringsfriheten som franske myndigheter må oppklare.

Nyheten om at folk fra den franske ambassaden har fjernet to av Håkon Gullvågs bilder som er stilt ut i Damaskus, er oppsiktsvekkende, først og fremst fordi dette er et angrep på kunstnerens ytringsfrihet. Frankrike, som alle andre vestlige demokratier, holder ellers ytringsfrihetens fane høyt hevet. Landets nasjonalsamling fastslo allerede i revolusjonsåret 1789 at ytringsfrihet er en av menneskets grunnleggende rettigheter.

Adresseavisens faste kommentator, Trygve Lundemo, dirrer av rettferdig harme, for det franske kulturinstituttets fjerning av Gullvågs bilder kan dreie seg om at den franske ambassaden ikke vil krenke Israel. Har du hørt på maken? Sånt er da virkelig ingen grunn til å sensurere noe?

Palestinakomiteens leder Venche Aaretun, som har vært prosjektleder for utstillingen i Damaskus, tar også hardt i. Hun mener sensuren har sammenheng med hvilken rolle Frankrike ønsker å spille i Midtøsten. Det er tvilsomt om ambassadens handlemåte er klarert på høyt, politisk hold.

Foreløpig har ikke den franske ambassaden i Damaskus gitt noe svar på hva de holder på med. Det bør de gjøre så fort som mulig. Forklaringen kan være så enkel som at overivrige tjenestemenn har grepet inn av frykt for uro rundt utstillingslokalet. Men det kan også dreie seg om at ambassaden ikke vil krenke Israel.

Aaretun er så avgjort like rystet som Adresseavisens Trygve Lundemo. Aftenposten – hvis redaktør Harald Stanghelle, som har skrevet om selvsamme Gullvåg i utstillingsboken til Gullvågs kunstutstilling, tilfeldigvis er like rystet som begge to – presenterer den opprørte lederen for Palestinakomiteen bare som «prosjektleder for utstillingen i Damaskus» for anledningen:

–Jeg trodde ikke det var sant. Vi har hatt denne utstillingen i Beirut, hvor både palestinere, libanesere, ministre, flyktninger og helt vanlige folk var til stede, uten at det kom en eneste reaksjon på måten det israelske flagget ble brukt på. Så dette handler åpenbart om politikk, hvordan Frankrike ønsker å posisjonere seg i forhold til å ha en rolle i Midtøsten.

Fjerningen skjedde for øvrig etter negative reaksjoner fra arabiske studenter, som tolket Gullvågs blodflekkete flagg som reklame for Israel: – Majoriteten forstår hva bildene betyr, men fordi vi fikk reaksjoner på det motsatte tar ikke ambassaden noen sjanser, sier Patrick Perez ved det franske kulturinstituttet, og fortsetter: – Hvis bare en person tror at dette er en pro-israelsk utstilling er det èn for mye. Vi ønsker å være forsiktige, det har vært mye spenninger og uro her i det siste.

Håkon Gullvågs utstilling «Hellig jord» skal i følge Trygve Lundemo ha gjort dypt inntrykk på ham selv og mange andre. Men på grunn av kunstnerens voldsomt israelkritiske innstilling måtte vaktholdet rundt museet i Trondheim styrkes, skriver Lundemo dramatisk, for man fryktet nemlig at Gullvågs meningsmotstandere – Mossad? IDF, kanskje? – kunne gå til aksjon!

Men nei, det skjedde ikke mer enn at alle som så utstillingen som gjorde så inderlig inntrykk på Lundemo selv, forlot kunstsalen med flere tanker i hodet enn de hadde da de gikk inn – blant annet pga det originale synet av Israels flagg dynket i blod, får vi anta.

Nå har Gullvåg fått vondt i ytringene sine i Damaskus, Syria – hvor alle vet at alle mennesker er vidunderlig frie til å si sin hjertens mening om alt. Bortsett fra stakkars Gullvåg, som blir utsatt for statlig sensur; et ellers helt ukjent fenomen i de landene Gullvåg foretrekker å turnere med kunsten sin.

Og hvorfor skulle nå egentlig den franske ambassaden gripe inn her? Ingen i de velkjent Israel-vennlige kretsene i Beirut, Libanon, Damaskus, Syria og Amman, Jordan samt Kåre Willoch og Unesco syntes utstillingen var for kontroversiell, understreker Lundemo. Dessuten var det ingen av dem som oppfattet utstillingen som nevneverdig provoserende, men så er dette kretser som ikke lar seg provosere så lett heller da. Alle husker den islamkritiske utstillingen som gikk på rundgang i de samme landene i fjor, der alle bla lo gemyttlig av Muhammed-karikaturene som noen vestlige aviser – Adresseavisen unntatt – hadde trykket i et forsøk på å fremstå som provoserende.

Hvis bare alle tok eventuelle provokasjoner på den måten, da hadde nok Lundemo, Gullvåg og Adresseavisen sluppet å gå på barrikadene for den truede retten til provoserende og krenkende ytringer nå. Det hadde vært noe det!

Adressa: Ytringsfriheten er truet