Venstresiden vil boikotte Israel fordi landet er et demokrati, sies det nå. M.a.o.: Det er påvirkelig. Men det opplagte oppfølgerspørsmålet kom aldri Owing og Wold til å stille: Hvis det er et demokrati, vil de historiske erfaringene tilsi at israelerne aldri lar seg knekke av en boikott.

At en boikott i jøders ører kun kan vekke én assosiasjon, 1933 og alt som fulgte, ble forbigått. Var det fordi det ville krenket følelsene til Mads Gilbert og Hilde Henriksen Waage, Martin Henriksen og Kleiv Fiskvik? Jeg tipper det. Hver gang en jøde, i dette tilfelle Imre Hercz, sier at ordet boikott vekker slike assosiasjoner, sier de: Slett ikke, dette er noe som foregår i ditt hode.

Ester Kristoffer forsøkte å fortelle om reaksjonene i Israel, som har vært en følelse av isolasjon og overgivelse.

Men venstresidens avvisning av antisemittisme-anklagen innebærer en ikke rent liten arroganse. Det er som om de ikke vil ta inn over seg historiske erfaringer. Det som skjedde. De hadde stått seg på å være mange hakk mer ydmyke. Deres engasjement for palestinerne og arroganse overfor jødene skurrer.

TV-debatten bar et preg av mangel på tyngde og kunnskap. Det gjaldt særlig SVs representant, Skjævesland. Forklaringen på hvorfor man ikke vil boikotte Iran var syltynn.

Gjenganger i slike debatter er den totale mangel på forståelse for Israel som samfunn. Verst i så måte er Mads Gilbert. Det finnes de som er enda verre enn SV. Gilberts engasjement har tippet over i noe annet, som når han kaller Israel en av de verste apartheidstater i verden. Og later som om en forbrukerboikott er realistisk.

SV er RV light. De har overtatt noe av den samme ensporede, skinnhellige idealismen, som jeg egentlig finner vestlig, hvit, selvsentrert. Det finnes så mange konflikter og elendighet i verden at Israel/palestinerne blekner. Situasjonen i Darfur-provinsen har rasistiske trekk: Araberne i nord forakter negrene i sørvest. Det hjelper ikke at begge er muslimer.

Konflikten tiltrekker seg så mye oppmerksomhet fordi den utspiller seg på kjerneområdet til jødedommen og kristendommen, og sekundært islam.

Faren er til stede for at en politisk korrekt elite i Vest skal «gang up» med muslimer mot jøder. Det er en reell fare, som Israel og jøder verden over er ytterst på vakt mot. Det finnes tendenser, både i Frankrike og her hjemme.

Karakteristisk for alt ordskifte om Israel er den store distansen man holder til Israel, jøder og alt jødisk. De er ikke kosher lenger. Ordet boikott krenker jøder. Men det spiller ingen rolle. Den gode sak betyr alt, og «Israel forstår bare makt», som det også ble sagt.

Det kristne Magazinet har i siste nummer trykket de 12 profet-tegningene som Jyllands-Posten hadde tidligere. De vil gjerne vise at trykkefriheten også står sterkt i Norge. Kanskje også tilfredsstille nysgjerrigheten. Hva er det som får Den arabiske liga til å true med boikott (nettopp!) av Danmark?

Kirkens Nødhjelp sender så ut en pressemelding, som renner over av empati med de krenkede muslimene.

– Avisen sårer og provoserer våre muslimske brødre og søstre med vitende og vilje, sier Arne Sæverås, spesialrådgiver for fred og forsoning i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

– Ytringsfrihet er et viktig tema og ta opp, igjen og igjen. Men Kirkens Nødhjelp tror at dette må gjøres på en måte som ivaretar respekt for andre mennesker, og mennesker med en annen religion enn en selv. Det gjør en ikke når en tråkker på det som andre holder for kjært og hellig. Her må Magazinet i menneskeverdets navn besinne seg, sier Sæverås.

– Kirkens Nødhjelp mener trossamfunn og trosbaserte organisasjoner har et særlig ansvar for å ta vare på hverandre og påtale urett overfor hverandre – for å sikre et samfunn hvor vi kan leve i fred og forståelse. Med dagens utgave av Magazinet synes vi at det begås en klar urett mot muslimene, og det ønsker vi å påtale, avslutter Arne Sæverås.

Mangel på empati med jøder og den overdrevne empatien med muslimer er det som gir dagens debatt en ekkel bismak. Men som det ikke er lov å påtale. Jeg tror organisasjoner som KN er så langt inne i denne tåkeheimen at de ikke ser problemstillingen. Store deler av Kirken er også der.

Det er ellers bemerkelsesverdig at Høyre er totalt fraværende i debatten. Det er Carl I. Hagen som har gjort Israel til en kampsak.

Magazinet har spurt Kjell Magne Bondevik om hva han mener om tegningene. Han er på den ulne human-kristne Stålsett/KN-linjen når han sier at ytringsfrihet er viktig, men man må respektere andres tro. Det betyr i klartekst at tegningene ikke bør trykkes.

Generalsekretær i Presseforbundet Per Edgar Kokkvold derimot synes det var helt riktig av Magazinet å trykke tegningene.

– Det er en måte å markere den frie ytring på. Publikum og lesere har dessuten hørt om disse tegningene fra før, og da er det greit at de får se hvordan de ser ut, sier Kokkvold til Magazinet.

Han understreker at karikaturtegning er «frihetens utpost».

Støtter trykking av Muhammed-tegninger

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂