Av Arthur Dent

Delvis under påskudd av anti-muslimsk retorikk på den originale fjesboken, lanserte Det muslimske brorskapet i Egypt nylig sin egen islamske Facebook.

Brødrenes fjesbok, som naturlig nok finnes under adressen ikhwanbook.com har lagt seg svært tett opp til originalen. Reelt sett er det nok i kampen mot Mubaraks regime og de tilstundende valg på 518 representanter til andrekammeret i parlamentet (i november 2010) som er de viktigste årsakene til lanseringen.

Øverst på siden reklameres det for den pågående underskriftskampanjen for valgreformer som Det muslimske brorskap i Egypt har lansert sammen med en rekke andre opposisjonspartier, og med den tidligere lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Mohamed El-Baradei.

Siden kampanjen ble lasert på nettet første juli har brorskapet skaffet vel 630 000 underskrifter på kampanjesiden. Målet er en million underskrifter. Under ledelse av El-Baradei har flere mindre opposisjonspartier og egyptiske akademikere, skuespillere og kunstnere dannet Den nasjonale sammenslutningen for forandring (http://www.taghyeer.net/). De har sin egen underskriftskampanje – dog med de samme syv krav som brorskapet – som hittil har fått vel snaut 105.000 underskrifter.

De felles kravene er som følger:

1 – Opphevelse av unntakstilstanden

2 – La det egyptiske rettssystemet få full kontroll (fullt oppsyn) med hele valgprosessen

3 – Gi nasjonale og internasjonale sivile organsiasjoner rett til å monitorere valgene

4 – Gi alle kandidater lik adgang til mediene, særlig i presidentvalget

5 – Gi alle utenlands-bosatte egyptere anledning til å utøve sin rett til å stemme ved ambassader og konsulater

6 – Garantere deltakelse i presidentvalget uten vilkårlige begrensinger; i tråd med Egypts forpliktelser iht Den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, og begrensning varigheten av et presidentskap til maksimum to terminer

7 – Rett til å avgi stemme ved fremvisning av det nasjonale ID-kort

Nyhetsblunder

Brorskapet har også sin egen engelspråklige webside – Ikhwanweb.com – som foruten utfyllende informasjon om deres politikk og tro, bringer nyheter med en brorskapsvri. Som de fleste andre på nettet, stjeler de nyhetene nokså rått. Mandag den 30. august, gikk det nok litt fort i svingene for nyhetsvakten, da han lot følgende komme på trykk:

The widely viewed TV drama Al-Gamaa, which follows the life of Muslim Brotherhood founder Hassan el-Banna, has sparked fierce controversy since it started airing at the beginning of Ramadan. The conflict has escalated to the point where al-Banna’s son has even filed a lawsuit to halt the broadcast of the remaining episodes.

Public debate is a healthy practice. But the Brotherhood’s response to the series has been excessive, as demonstrated by their recently created Facebook page under the pugnacious title «Brotherhood Deterrence Brigades/Unit for Combating Intellectual Terrorism».

Så følger flere ikke spesielt brorskapsflatterende avsnitt, før det hele avsluttes på følgende vis:

The Brotherhood, now more than 80 years old, is an archaic mega-organization that lacks political rationality. It will never serve the Egyptian people.

Forklaringen til denne for brorskapet så grumme lapsus, ligger i at de har stjålet saken fra Egypts kanskje beste avis, Al-Masry Al-Youm (Egypteren i dag). Der gjenfinnes nøyaktig samme versjon, oversatt fra den arabiske utgaven.

”Demokratisk islamisme”

Som et korrektiv til Celine Schiøtts mye omtalte artikkel på Minerva kan leserne sannsynligvis – muligens også Schiøtt selv – sikkert ha både nytte og interesse av å lese hva bl.a. Dr. Mohamed Zuhdi Jasser, President i ”American Islamic Forum for Democracy” har å si om brorskapet til BBCs egyptiskfødte programskaper, Magdi Abdelhadi (som nylig laget en radiodokumentar om brorskapet):

«Political Islam, [even] non-violent political Islam, that teaches supremacy, that teaches Western society is godless and corrupt, is the slippery slope towards radicalism,» he says.

«The only difference between al-Qaeda and the Brotherhood today is that one preaches violence to get there and one preaches dawa [proselytising] and evangelism to democratically replace our constitution with the Koran.»

Dr. Jasser var forøvrig gjest ved årets “Oslo Freedom Forum”, og hans tale finnes tilgjengelig her.

Arthur Dent er pseudonym for en person som reiser mye i den arabiske verden og det utvidede Midtøsten