Av Jan Hårstad

Det var det ordet nazistene brukte for å ikke fortelle det tyske folk om hvordan det gikk i felttoget mot Sovjetunionen. Så er det en høyst utbredt oppfatning at det bare er i totalitære stater at det finnes Nachrichtensperre, men der tar man feil.

Om makteliten har vedtatt en virkelighetsoppfatning, er kun de nyheter velkomne som bekrefter denne. I Norge er det overhodet ikke objektiv nyhetsdekning av hva som skjer i de palestinske territoriene. Og hvorfor?

Hvis det norske folk fikk informasjon om hva som skjer der, hadde det vært helt umulig å opprettholde denne kostbare ønsketenkningspolitikken. Den går jo i korthet ut på at det skal lages løsninger slik at israelere og palestinere skal leve fredelig og demokratisk sammen. Man følger altså Thorbjørn Egner, ledende norsk statsfilosof, om at Bjørnen (USA) skal pålegge skogens kjøttetende rovdyr å spise gras. Da ordner alt seg.

Graskonspetet

Til dette er å si at det er overhodet ingenting – absolutt ingenting – i palestinsk historie fra 1937 som tyder på at palestinerne er istand til å leve med seg selv etter universelle sivilisasjonsnormer. Det er ingenting som tyder på at palestinerne begriper noe av et ord som demokrati. Trusler om drap, direkte vold, tortur, banking, småkrig er palestinsk-arabisk politisk kultur. Alle «venstrepartier» på den palestinske scenen, PFLP, DPFLP, Popular Party, etc og utallige andre, hadde laget en front: National Conference against direct talks,som onsdag 25 august skulle holde en pressekonferanse med tv tilstede, i Protestant Club i Ramallah.

Det som skjer er at Fatahs/PAs sikkerhetsstyrker i uniform og sivil stormer møtet, konfiskerer tv-kameraer, banker opp fotografer og arrangører – kort sagt oppfører seg akkurat som Hamas da de forleden dag banket opp 500 PFLPs på Gaza. Nå fikk igjen PFLP-folk skikkelig juling og dette er søsterpartiet til Rødt! Men sånne saker som jeg her jevnlig rapporterer skriver verken Rødt eller Klassekampen om fordi det ødelegger imaget om palestinernes politiske kultur. Dvs: fakta beviser at det finnes ingen politisk demokratisk kultur i Palestina. Og da må man erindre at Palestina har hatt en slags kosmopolittisk beliggenhet i 2000 år da det var her handelsveiene gikk.

I forhold til andre arabiske land er palestinerne godt utdannet, noe som overhodet ikke avspeiles i den voldelige politiske mentaliteten. Om man tenker seg teoretisk at det ble opprettet en palestinsk stat av FN/Nato som tok fra palestinerne skytevåpen, ville Hamas, Fatah, PFLP, Islamic Jihad gå løs på hverandre med kjøkkenkniver og økser. Utfra mitt livsløp har jeg mye varme for palestinske Ahmed og Leila i slummen. De ble ikke bare krystet av det zionistiske prosjektet, men vel så meget av redselsfulle arabiske politikere og stater. Behandlingen av palestinere i Libanon,Syria og Jordan har til tider vært dyrisk.

Det er først nå palestinerne i Libanon ser ut til å få normale arbeidsbetingelser, generasjoner etter Naqba. Men går det an å tenke seg noe verre enn alle Hat-Israel og Elsk-Hamas folkene i Norge som overhodet ikke redegjør for hva som foregår i Palestinske områder? De følger også oppskriftene om Nachrichtensperre til tross for at de gamle marxistene sa at det bare var sannheten som var revolusjonær. Men det er naturligvis lagt bort blant globalistene.

Jan Hårstad